Żyrowanie kredytu – czy można się z niego wycofać?

Ubiegając się o kredyt, często obawiamy się, jak przebiegnie weryfikacja zdolności kredytowej. Jeżeli okaże się, że jest ona niewystarczająca, pomocny może okazać się poręczyciel, zwany także żyrantem. A co jeżeli postanowi on zrezygnować? Czy można się wycofać z żyrowania kredytu?

Kiedy można zrezygnować z żyrowania kredytu?

Bycie poręczycielem to sytuacja trudna i stresująca. Bo choć na co dzień nie trzeba robić nic szczególnego, na żyrancie ciąży poważna odpowiedzialność. W przypadku niespłacania zobowiązania przez kredytobiorcę, to właśnie poręczyciel zobowiązany jest do natychmiastowego uregulowania zadłużenia. W przeciwnym razie grozi mu wszczęcie sądowej egzekucji komorniczej. Polskie prawo dopuszcza jednak możliwość wycofania się z żyrowania kredytu. Jednak, aby tak się stało, muszą zostać spełnione pewne warunki. Najważniejszy z nich – żyrant może wycofać się tylko wtedy, gdy kredytobiorca sumiennie spłacał swoje raty przez cały czas trwania umowy.

Jeżeli kredytobiorca nie dopuszcza do żadnych opóźnień w spłacie rat, bank przychylniej spojrzy na wniosek o wyłączenie gwaranta. Aby wycofanie się z poręczenia było możliwe, zgodzić muszą się na to wszystkie strony umowy. Potrzebna jest więc zgoda zarówno banku, jak i właściwego kredytobiorcy i samego żyranta. Jeżeli pojawi się jakikolwiek sprzeciw, wyłączenie poręczenia będzie niemożliwe. Warto mieć to na uwadze, już na etapie podpisywania umowy kredytowej.

Jeśli dwa poprzednie warunki zostaną spełnione, pozostaje jeszcze jedna rzecz – wniesienie innego zabezpieczenia na poczet kredytu. Jest to warunek konieczny jednak dopiero w sytuacji, w której do końca spłaty kredytu pozostanie jeszcze wiele lat.

Jak zabezpieczyć kredyt, gdy żyrant się wycofa?

Istnieje kilka sposobów na zabezpieczenie kredytu w przypadku rezygnacji gwaranta. Pierwszym z nich jest znalezienie nowego poręczyciela.

Jeżeli nasz gwarant postanowi wycofać się z żyrowania kredytu, bo na przykład chce zwiększyć swoją zdolność kredytową, w jego miejsce możemy znaleźć kogoś innego. Polskie prawo nie zawiera szczegółowych wytycznych, kto może zostać żyrantem. Możemy poprosić o to członka rodziny, przyjaciela czy współpracownika. W tej kwestii pozostaje nam pełna dowolność. Ważne jest natomiast, aby nowy żyrant miał dobra historię kredytową, zdolność kredytową i odpowiedni wiek – 25 do 55 lat.

Kolejnym sposobem jest zabezpieczenie kredytu hipoteką. Takie rozwiązanie stosowane jest przede wszystkim w przypadku kredytów hipotecznych. Jednak zabezpieczenie kredytu hipoteką jest możliwe także w przypadku innych kredytów konsumenckich. Należy jednak pamiętać, że, w przypadku niespłacania swojego zobowiązania, bank odbierze hipotekę, jako właściwą formę zabezpieczenia. Kredyt możemy także zabezpieczyć za pomocą zastawu, czyli ograniczonego prawa rzeczowego. Zastaw może być stosowany zarówno na rzeczach, jak i na zwierzętach czy prawach zbywalnych (akcje i obligacje).

Jeżeli kredytobiorca regularnie spłaca swoje zobowiązanie, może być spokojny o los zastawionych przez siebie dóbr. Zastaw funkcjonuje bowiem tylko wtedy, gdy istnieje wierzytelność. Jeżeli jednak nie będziemy wywiązywać się z terminowych spłat rat, możemy być pewni, że bank odbierze to, czym zabezpieczyliśmy nasz kredyt. Możliwe jest także zabezpieczenie kredytu kaucją. Kaucja bankowa polega na tym, że wpłacamy pewną sumę pieniędzy (określoną w umowie kredytowej) na rzecz banku. Zamiast gotówki czasem stosuje się także książeczki i bony oszczędnościowe.

Niezależnie jednak od formy wpłacania kaucji, musimy pamiętać, że bezpowrotnie przepadnie ona w przypadku niewywiązania się kredytobiorcy z warunków umowy. Kaucja może być odebrana przez kredytobiorcę tylko wtedy, gdy kredyt zostanie spłacony bezproblemowo, terminowo i całkowicie.

Po co zabezpieczać kredyt?

Zabezpieczenie kredytu to jedyna możliwa droga do umożliwienia poręczycielowi wycofania się z żyrowania kredytu. Zabezpieczenie takie to materialne zapewnienie bankowi rekompensaty lub zwrotu należności wynikającej z umowy kredytowej, która zagwarantuje mu płynność finansową, wypłacalność i stabilną pozycję na rynku.

Wycofanie się z żyrowania kredytu

Co powinien zrobić gwarant, aby zrezygnować z żyrowania? Przede wszystkim należy skontaktować się z kredytobiorcą i rozpocząć negocjacje. Może na przykład zaproponować znalezienie następcy na swoje miejsce.
Żyranta może zastąpić inny żyrant lub osoba pełniąca nieco inną funkcję – współkredytobiorca.

Współkredytobiorca nie pełni jedynie funkcji zabezpieczenia na wypadek nieterminowych spłat, ale spłaca raty z kredytobiorcą na bieżąco.

O wszystkich podjętych decyzjach należy oczywiście poinformować bank, który przystanie na propozycję kredytobiorcy lub wyrazi swoje wątpliwości. Nowy żyrant lub współkredytobiorca zostanie sprawdzony pod kątem zdolności i historii kredytowej.

Często zadawane pytania & odpowiedzi

To nie Lendo Polska ustala wysokość oprocentowania tylko banki i instytucje pożyczkowe, z którymi Lendo Polska współpracuje.

Każdy bank oraz instytucja pożyczkowa rozpatruje Twój wniosek indywidualnie i zaproponuje Ci wysokość oprocentowania, opartą na analizie Twojej historii kredytowej, a także na wewnętrznych ocenach ryzyka związanego z Twoją zdolnością spłaty i ryzyka kredytowego ponoszonego przez banki i instytucje pożyczkowe.

Wysokość odsetek jest różna w zależności od banku i instytucji finansowej oraz tego, kto występuje o pożyczkę. Dlatego trzeba koniecznie sprawdzić ofertę możliwie największej liczby banków i pożyczkodawców, żeby znaleźć ofertę właśnie dla siebie.

WAŻNE: Żeby się dowiedzieć jakie oprocentowanie mogą Ci zaproponować banki i instytucje kredytowe musisz wysłać wniosek o pożyczkę.

W Lendo Polska możesz wystąpić o pożyczkę w wysokości od 1000 do 60 000 PLN.

Partnerzy współpracujący z Lendo Polska przeanalizują Twój wniosek, żeby zorientować się w Twojej sytuacji finansowej i ocenić Twoją przyszłą zdolność do spłaty pożyczki. Na tej podstawie określą, ile możesz pożyczyć i na jakich warunkach.

Zazwyczaj można obniżyć koszty pożyczki i kredytu stosując konsolidację wielu pożyczek w jedną.

Korzystając z pośrednictwa Lendo Polska możesz wystąpić z wnioskiem o pożyczkę w takiej wysokości, żeby pokryła obecne pożyczki i kredyty. Jeżeli partnerzy współpracujący z Lendo Polska zaoferują Ci pożyczkę w takiej wysokości, będziesz mógł samodzielnie spłacić stare pożyczki i kredyty.

W zależności od banków czy instytucji pożyczkowych czas oczekiwania na pieniądze może być różny.

Mniejsze kwoty są zazwyczaj dostępne szybciej.

Niektórzy z naszych partnerów oferują pożyczki osobom bez wiarygodności kredytowej, ale to oni przeprowadzają indywidualną ocenę każdego przypadku Klienta i Lendo Polska nie ma na to żadnego wpływu.

Możesz spłacić pożyczkę w dowolnym terminie.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o procesie spłaty i ewentualnych kosztach skontaktuj się bezpośrednio z pożyczkodawcą.

Możesz sam wybrać okres spłaty, od 3 miesięcy do 7 lat

 • Wybierz interesującą Cię kwotę oraz okres spłaty kredytu
 • Wypełnij kolejne pola wnioski
 • Po wysłaniu wniosku, zostaniesz poproszony o wpisanie na stronie otrzymanego kodu z sms
 • Po weryfikacji Twoich danych, nasi partnerzy złożą Tobie realną ofertę pożyczki/kredytu (pierwsze oferty są widoczne w ciągu kilku minut) maksymalnie do 24h
 • Spośród wszystkich ofert wybierz najlepszą, wedle własnych preferencji
 • Zostaniesz przekierowany na stronę pożyczkodawcy/kredytodawcy aby potwierdzić podane dane, zapoznać się z umową oraz sfinalizować wypłatę środków

Nasi partnerzy posiadają różne kryteria do przyznania pożyczki, natomiast głównymi warunkami są:

 • obywatelstwo polskie
 • ważny dowód osobisty
 • stały dochód
 • wiek od 18 do 80 lat
 • własny rachunek bankowy w banku zarejestrowanym na terenie polski
 • odpowiednia zdolność kredytowa
 • brak negatywnych wpisów w bazach BIK

Wystarczy, że wypełnisz wniosek a twój profil zostanie utworzony automatycznie. Będziesz mógł/mogła zalogować się do niego w dowolnym momencie poprzez kliknięcie przycisku "zaloguj się" na stronie głównej.