Wniosek o umorzenie odsetek – jak napisać?

Nie da się zaprzeczyć, że wszelkie zaległe zobowiązania, które nie zostaną na czas uregulowane, spowodują odsetki. W ten sposób dług jest w stanie wyczerpywać osoby mające problemy finansowe. Na szczęście, jednakowo w przypadku odsetek karnych, jak i odsetek kapitałowych, można sporządzić wniosek pisemny o ich umorzenie. Jak prawidłowo sporządzić ów pismo, opisaliśmy w niniejszym artykule.

Czym są odsetki?

Za każdym razem, gdy zaciągana jest pożyczka bądź kredyt, związane jest to z terminowym opłacaniem zobowiązań finansowych. Co dzieje się jednak w momencie, gdy przekroczony zostanie termin? Zgodnie ze sporządzoną umową, podmiot pożyczający może nałożyć odsetki karne, znane również pod nazwą "odsetki ustawowe za opóźnienie", które obliczane będą w skali procentowej.

Na podstawie art. 481 Kodeksu cywilnego, ustalane są one na podstawie wysokości zaległej sumy oraz czasu opóźnienia, a ich główną funkcją jest zagwarantowanie zadośćuczynienia dla wierzyciela. Przepisy ustawy regulują maksymalną wysokość odsetek, przez co firmy pożyczkowe nie mogą nałożyć odsetek karnych, niż przewiduje to ustawa.

Warto zwrócić uwagę, że odsetki ustawowe naliczane są już od pierwszego dnia od czasu upływu terminu płatności, natomiast za kończący okres naliczania odsetek uznaje się dzień, w którym doszło do spłacenia zadłużenia.

Odsetki karne a odsetki kapitałowe – różnice

Gdy spłacana jest pożyczka, ustawa przewiduje dwa rodzaje odsetek naliczanych zależnie od okoliczności.

Pierwszym rodzajem są odsetki za opóźnienie, które naliczane są w przypadku zwłoki z terminowym wywiązaniem się z opłat na rzecz firmy pożyczającej. O ile z w umowie nie zostało to sformułowane inaczej, kwota odsetek wynosi 7 procent, z istotną uwagą, że nie może ona przekroczyć 14 procent.

Drugim typem odsetek, są tak zwane odsetki kapitałowe, które naliczane są w stosunku do pożyczonego kapitału. Zastosowanie mają tylko w sytuacji, gdy wynika to z czynności prawnej bądź ustawy, orzeczenia sądowego lub podobnego organu decyzyjnego. To właśnie z tego tytułu wszystkie pożyczki mają doliczane do kwoty procent od zobowiązania w skali roku, prowizję pożyczkodawcy za zrealizowanie umowy bądź innej usługi.

Umorzenie odsetek – najpotrzebniejsze informacje

Jeżeli pojawiają się problemy ze spłatą należności, wniosek o częściowe lub całościowe umorzenie odsetek jest jednym z możliwych rozwiązań. Oczywiście podstawą do jego pozytywnego rozpatrzenia jest dokładne jego uargumentowanie:

 • ważnym interesem dłużnika, którym mogą być wszelkie zdarzenia losowe np. śmierć bliskiej osoby, choroba, wypadek lub utrata pracy;
 • interesem publicznym, gdzie uregulowanie zadłużenia wymagałoby sięgnięcia po środki z pomocy społecznej państwa, które są jedynym źródłem przeżycia.

W związku z powyższym umorzenie wymaga udowodnienia oraz uzasadnienia wierzycielowi jednej z dwóch powyższych przyczyn. Dla większości osób, które posiadają zadłużenie, jest to często bardzo trudne, gdyż przepisy pozwalają pożyczkodawcy na duże pole manewru, a pozytywne rozpatrzenie wniosku zależy od jego dobrej woli. Dla przykładu: powoływanie się we wniosku na argument choroby wymagałoby załączenia odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego, wyników badań oraz wszelkiej innej dokumentacji z przebiegu i opisu choroby.

Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, wówczas dłużnik nie będzie musiał opłacić należnych wierzycielowi odsetek.

Pisanie wniosku o umorzenie odsetek – krok po kroku

Kluczowym aspektem wniosku o umorzenie odsetek powinno być przede wszystkim odniesienie się do indywidualnych przeżyć dłużnika.

Prawidłowo złożone pismo powinno zawierać następujące informacje oraz dane:

 • dane personalne wnioskodawcy – imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, a także opcjonalnie e-mail, które należą do dłużnika; 
 • dane firmy pożyczkowej – adres, przy którym mieści się siedziba instytucji wierzyciela;
 • wskazanie rodzaju wnioskowanego umorzenia – czyli informacja, czy wnioskodawca ubiega się o częściowe lub całościowe umorzenie odsetek za zwłokę; 
 • dokładne wskazanie przedmiotu żądania – czyli szczegóły pożyczki takie jak kwota oraz okres, 
 • dokładną kwotę istniejącego zadłużenia; 
 • uzasadnienie wniosku – kluczowy argument, który miałby przekonać wierzyciela do umorzenia kwoty zaległych odsetek. Prawidłowy argument powinien zostać podparty odpowiednimi dowodami potwierdzającymi jego rzetelność; 
 • załączniki – czyli wszystkie dowody, które potwierdzają prawdziwość argumentu i przemawiają na rzecz wnioskodawcy. Może się tu znaleźć wypowiedzenie z pracy, które potwierdza jej utratę, informacje o bieżącej sytuacji finansowej, zaświadczenia lekarskie, wyniki badań i tym podobne; 
 • zapewnienie o terminowej spłacie pozostałych rat lub zasugerowanie nowych warunków spłaty zadłużenia – dzięki temu osoba zadłużona wykazuje dalszą chęć współpracy z firmą pożyczkową; 
 • prośba o pozytywne rozpatrzenie wniosku; 
 • czytelny podpis wnioskującego.

Sporządzony wniosek należy dostarczyć wierzycielowi najszybciej, jak jest to możliwe, ponieważ szybkość podjęcia działania również jest w stanie przemówić na korzyść wnioskodawcy.

Często zadawane pytania & odpowiedzi

To nie Lendo Polska ustala wysokość oprocentowania tylko banki i instytucje pożyczkowe, z którymi Lendo Polska współpracuje.

Każdy bank oraz instytucja pożyczkowa rozpatruje Twój wniosek indywidualnie i zaproponuje Ci wysokość oprocentowania, opartą na analizie Twojej historii kredytowej, a także na wewnętrznych ocenach ryzyka związanego z Twoją zdolnością spłaty i ryzyka kredytowego ponoszonego przez banki i instytucje pożyczkowe.

Wysokość odsetek jest różna w zależności od banku i instytucji finansowej oraz tego, kto występuje o pożyczkę. Dlatego trzeba koniecznie sprawdzić ofertę możliwie największej liczby banków i pożyczkodawców, żeby znaleźć ofertę właśnie dla siebie.

WAŻNE: Żeby się dowiedzieć jakie oprocentowanie mogą Ci zaproponować banki i instytucje kredytowe musisz wysłać wniosek o pożyczkę.

W Lendo Polska możesz wystąpić o pożyczkę w wysokości od 1000 do 60 000 PLN.

Partnerzy współpracujący z Lendo Polska przeanalizują Twój wniosek, żeby zorientować się w Twojej sytuacji finansowej i ocenić Twoją przyszłą zdolność do spłaty pożyczki. Na tej podstawie określą, ile możesz pożyczyć i na jakich warunkach.

Zazwyczaj można obniżyć koszty pożyczki i kredytu stosując konsolidację wielu pożyczek w jedną.

Korzystając z pośrednictwa Lendo Polska możesz wystąpić z wnioskiem o pożyczkę w takiej wysokości, żeby pokryła obecne pożyczki i kredyty. Jeżeli partnerzy współpracujący z Lendo Polska zaoferują Ci pożyczkę w takiej wysokości, będziesz mógł samodzielnie spłacić stare pożyczki i kredyty.

W zależności od banków czy instytucji pożyczkowych czas oczekiwania na pieniądze może być różny.

Mniejsze kwoty są zazwyczaj dostępne szybciej.

Niektórzy z naszych partnerów oferują pożyczki osobom bez wiarygodności kredytowej, ale to oni przeprowadzają indywidualną ocenę każdego przypadku Klienta i Lendo Polska nie ma na to żadnego wpływu.

Możesz spłacić pożyczkę w dowolnym terminie.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o procesie spłaty i ewentualnych kosztach skontaktuj się bezpośrednio z pożyczkodawcą.

Możesz sam wybrać okres spłaty, od 3 miesięcy do 7 lat

 • Wybierz interesującą Cię kwotę oraz okres spłaty kredytu
 • Wypełnij kolejne pola wnioski
 • Po wysłaniu wniosku, zostaniesz poproszony o wpisanie na stronie otrzymanego kodu z sms
 • Po weryfikacji Twoich danych, nasi partnerzy złożą Tobie realną ofertę pożyczki/kredytu (pierwsze oferty są widoczne w ciągu kilku minut) maksymalnie do 24h
 • Spośród wszystkich ofert wybierz najlepszą, wedle własnych preferencji
 • Zostaniesz przekierowany na stronę pożyczkodawcy/kredytodawcy aby potwierdzić podane dane, zapoznać się z umową oraz sfinalizować wypłatę środków

Nasi partnerzy posiadają różne kryteria do przyznania pożyczki, natomiast głównymi warunkami są:

 • obywatelstwo polskie
 • ważny dowód osobisty
 • stały dochód
 • wiek od 18 do 80 lat
 • własny rachunek bankowy w banku zarejestrowanym na terenie polski
 • odpowiednia zdolność kredytowa
 • brak negatywnych wpisów w bazach BIK

Wystarczy, że wypełnisz wniosek a twój profil zostanie utworzony automatycznie. Będziesz mógł/mogła zalogować się do niego w dowolnym momencie poprzez kliknięcie przycisku "zaloguj się" na stronie głównej.