Spłata kredytu

·   Co to jest i co oznacza okres kredytowania?

·         · Czy wybrać krótki czy długi okres spłaty pożyczki?

·         ·Jak skonfigurować plan spłaty?

·         ·Ile można zaoszczędzić na nadpłacie kredytu?

·       ·  Jak można spłacić pożyczkę przed czasem?

 

Dla wysokości miesięcznych opłat i całkowitej kwoty, jaką trzeba zapłacić za pożyczkę, kluczowe znaczenie ma oprocentowanie oraz okres spłaty. Dlatego też czas, na jaki bierzemy kredyt, może zadecydować o tym, ile ostatecznie zapłacimy za pożyczkę. Szybkie spłacenie kredytu może wiązać się ze sporymi oszczędnościami, ale także z trudnościami, których warto być świadomym.  Przeczytaj, co warto wiedzieć o spłacie kredytu.

Większość z nas (według różnych szacunków nawet 15 mln osób, a zatem połowa osób pełnoletnich) ma jeden lub więcej rodzajów które spłacamy co miesiąc. Pożyczki studenckie, kredyty hipoteczne, karty kredytowe lub kredyty konsumpcyjne powinny być regularnie spłacane, a najlepiej w takim tempie, aby łączna całkowity koszt pożyczki nie był zbyt wysoki. Zatem co jest naprawdę najlepsze - płacenie wysokich rat przez krótszy okres czy mniejsze kwoty, ale przez dłuższy czas?

 

Co to jest i co oznacza okres kredytowania?

Mówiąc o okresie kredytowania, czyli czasie spłaty, mamy na myśli uzgodniony z kredytodawcą okres, w którym należy dokonać  całkowitej spłaty pożyczki. W przypadku kredytów hipotecznych okres spłaty jest zazwyczaj podawany w pełnych latach, a bank zazwyczaj ustanawia jako zabezpieczenie hipotekę na nieruchomości. Przeciętny okres spłaty kredytu mieszkaniowego wynosi od 25 do 30 lat. W przypadku pożyczek niezabezpieczonych, tj. chwilówek, pożyczek gotówkowych, w których bank nie ma zabezpieczenia, zdecydowana większość kredytodawców wymaga znacznie krótszego okresu spłaty wynosi od kilkunastu miesięcy do kilku lat.  Dzieje się tak, ponieważ bank zabezpiecza swoje interesy, licząc na to, że aktualna ocena zdolności kredytowej nie zmieni się w ciągu kilku najbliższych miesięcy. To, na jak długi okres pożyczyliśmy pieniądze, ma zasadniczy wpływ na całkowity koszt kredytu, ponieważ całkowity koszt odsetek wzrasta ze wzrostem okresu spłaty.

Pamiętać należy, że uzgodniony z kredytodawcą okres kredytowania to czas maksymalny więc nie ma przeszkód, aby dokonać spłaty zobowiązania szybciej.  Niektórzy kredytodawcy dopuszczają również możliwość odwrotną, to jest wydłużenie okresu kredytowania o kolejne miesiące. Takie wydłużenie może zmniejszyć wysokość raty kredytowej.  Z kolei inni udzielają Kredytobiorcom tzw. wakacji kredytowych, które polegają na tym, iż w uzgodnionym przez strony okresie Kredytobiorca nie płaci rat lub nie płaci części rat, np. spłaca jedynie odsetki. Przed podpisaniem umowy kredytowej warto ustalić z Kredytodawcą czy możliwe jest wydłużenie okresu kredytowania i czy kredytodawca udziela wakacji kredytowych.

W niektórych przypadkach korzystne byłoby spłacenie pożyczki tak szybko, jak to możliwe, zwłaszcza gdyby wydłużenie okresu spłaty wiązało się z wyższym kosztem, w przeciwnym razie lepiej okres spłaty wydłużyć.

Z czym wiąże się krótki lub długi okres spłaty pożyczki?

Korelacja okresu kredytowania do wysokości rat jest zwykle bardzo prosta: długi okres spłaty daje niższe miesięczne raty, ale łączny koszt pożyczki staje się wyższy, krótki okres spłaty powoduje wyższe miesięczne zobowiązania, ale szybciej możesz pozbyć się długu, a całkowity koszt kredytu zwykle, chociaż oczywiście nie zawsze jest niższy. Decydując się na liczbę rat, należy podejść do tematu realistycznie – lepiej jest uzgodnić niższe raty i nadpłacać kredyt (np. spłacać po 2 raty miesięcznie), niż przecenić swoje możliwości i doprowadzić do powstania zaległości w spłacie kredytu. Koszty upomnień czy windykacji mogą dodatkowo podnieść całkowitą kwotę kredytu, jaką ostatecznie spłacimy.

Innymi słowy, przed podpisaniem dokumentów pożyczkowych powinieneś spróbować zapoznać się ze  stanem swoich finansów, aby zastanowić się, ile możesz zapłacić co miesiąc bez doprowadzenia do zaległości lub windykacji. Naturalnie, jak już wspominaliśmy, zaproponowany przez kredytodawcę okres kredytowania to czas maksymalny, nie ma przeszkód, aby dokonać spłaty zobowiązania szybciej, tym samym zmniejszając wysokość całkowitego kosztu kredytu.

Jak skonfigurować plan spłaty?

Aby ocenić, jaki jest realistyczny plan spłaty dla Ciebie i Twoich finansów, musisz najpierw sprawdzić, ile pieniędzy masz do dyspozycji i jakie stałe wydatki muszą zostać uregulowane, uwzględniając niezbędny bufor bezpieczeństwa, np. na nagłą wizytę u dentysty. Jakie wydatki należy uwzględnić przy planowaniu budżetu?

- obecnie spłacane raty kredytów

- czynsz, wynajem mieszkania

- rachunki (prąd, internet, telefon)

- przedszkole, szkoła dzieci (Rada Rodziców, wyżywienie)

- jedzenie

- ubrania, buty

- wyjścia, kultura (kino, lody, obiady na mieście)

- leki, koszty lekarzy, dentysty itd.

Poza stałymi, zazwyczaj masz również zmienne wydatki, które muszą być uwzględnione w budżecie. Artykuły spożywcze i kosmetyki, chemia, artykuły szkolne mogą stanowić dużą część wydatków każdego miesiąca, a wiele banków oferuje rozwiązania, które pozwalają sprawdzić online, ile wydałeś na ten konkretny miesiąc i na bieżąco monitorować stan budżetu na poszczególne kategorie. Odzież, obuwie i inne wydatki na zakupy muszą być również uwzględnione w kosztach zmiennych, podobnie jak wszelkie podróże lub wizyty w restauracji.

 

Ile można zaoszczędzić na nadpłacie kredytu?

Szybsza spłata kredytu może dać naprawdę wymierne korzyści w wysokości odsetek, a zatem także całkowitego kosztu kredytu.  Oszczędności wystąpią tylko w przypadku, jeśli umowa kredytowa została od razu skonstruowana w ten sposób, iż nadpłata kredytu nie wymaga osobnego aneksu, a zasady, na jakich można nadpłacić kredyt są jasno określone i nie wiążą się z dodatkowymi prowizjami.  Wszystkie potrzebne informacje znajdują się w umowie kredytowej.

Weźmy na przykład pożyczkę w wysokości 10 000 PLN o RRSO 15%. Jeśli okres spłaty wynosi dziesięć lat, pożyczka będzie kosztować około 10 000,  jeśli skrócisz okres spłaty do trzech lat, całkowity koszt odsetek spadnie również. Naturalnie w przypadku wyższych kwot lub wyższego oprocentowania, oszczędności są jeszcze wyższe. Opłacalne jest również skracanie okresu spłaty pożyczki hipotecznej, ponieważ tutaj okresy kredytowania są najdłuższe i mają największy wpływ na całkowity koszt kredytu.

Jak można spłacić pożyczkę przed czasem?

Każdy Klient banków i form pożyczkowych ma prawo spłacić pożyczkę przed terminem. Przedterminowa spłata jest zwykle bezpłatna i nie wymaga dopełnienia dodatkowych formalności.  Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w umowie kredytowej. Należy się z nimi zapoznać, ponieważ niekiedy wiąże się to z dodatkowymi warunkami, np. konto do nadpłat jest inne niż to, na które zwykle przelewa się należność.  Dodatkowo warto upewnić się, czy bank pobiera prowizję za wcześniejszą spłatę. Zarówno w kredytach ratalnych i pożyczkach gotówkowych, jak i hipotecznych zdarza się, że nadpłata lub całkowita spłata jest obarczona taką właśnie opłatą.

Spłata może mieć charakter nadpłaty lub spłaty całkowitej. Każda nadpłata powoduje bądź zmniejszenie następnych rat, bądź skrócenie okresu kredytowego. Informacje o sposobie rozliczenia nadpłaty powinna znaleźć się w umowie kredytu tym niemniej jeżeli zależy Państwu na innym niż ustalone w umowie rozliczeniu nadpłaty należy skontaktować się bezpośrednio z Bankiem, który udzielił kredytu.

W przypadku spłaty całkowitej pamiętać należy, iż spłacenie całości kredytu przed terminem obniża całkowity koszt kredytu o te koszty, które dotyczą okresu o który skrócono czas obowiązywania umowy inaczej mówiąc całkowita spłata kredytu zmniejsza kwotę odsetek należnych Bankowi. W kwestii zwracania pozostałych kosztów (prowizji, opłat przygotowawczych, opłat okresowych) praktyka kredytodawców jest różna.

Refinansowanie w celu zmniejszenia kosztów pożyczki

Jeśli wysokość miesięcznych zobowiązań zaczyna przerastać możliwości Twojego budżetu, możesz wybrać kilka rozwiązań.

Warto rozważyć możliwość skorzystania z wakacji kredytowych w spłacaniu kredytu i zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na najpilniejsze i najdroższe zobowiązania. Warto również sprawdzić, czy inny bank może zaoferować korzystniejsze warunki lub

Posiadając wiele różnych kredytów, zastanów się także nad kredytem konsolidacyjnym, być może będzie to najlepsza możliwa opcja, jeśli chodzi o zmniejszenie bieżących zobowiązań. Wiele banków i instytucji finansowych oferuje ponadto inne sposoby na odroczenie lub zmniejszenie spłaty kredytu: klient może na przykład skorzystać z wakacji kredytowych. Rozsądnym rozwiązaniem jest też sprawdzenie, czy inny bank może zaoferować korzystniejsze warunki. W Lendo możesz sprawdzić warunki oprocentowania w kilku bankach i instytucjach finansowych jednocześnie. A ponieważ polityka kredytowa się zmienia i jest zależna m.in. od stanu gospodarki, może się okazać, że otrzymasz znacznie lepszą ofertę i nagle w Twoim budżecie znajdą się spore oszczędności.  Tutaj możesz ubiegać się o kredyt konsolidacyjny .

Często zadawane pytania & odpowiedzi

To nie Lendo Polska ustala wysokość oprocentowania tylko banki i instytucje pożyczkowe, z którymi Lendo Polska współpracuje.

Każdy bank oraz instytucja pożyczkowa rozpatruje Twój wniosek indywidualnie i zaproponuje Ci wysokość oprocentowania, opartą na analizie Twojej historii kredytowej, a także na wewnętrznych ocenach ryzyka związanego z Twoją zdolnością spłaty i ryzyka kredytowego ponoszonego przez banki i instytucje pożyczkowe.

Wysokość odsetek jest różna w zależności od banku i instytucji finansowej oraz tego, kto występuje o pożyczkę. Dlatego trzeba koniecznie sprawdzić ofertę możliwie największej liczby banków i pożyczkodawców, żeby znaleźć ofertę właśnie dla siebie.

WAŻNE: Żeby się dowiedzieć jakie oprocentowanie mogą Ci zaproponować banki i instytucje kredytowe musisz wysłać wniosek o pożyczkę.

W Lendo Polska możesz wystąpić o pożyczkę w wysokości od 1000 do 60 000 PLN.

Partnerzy współpracujący z Lendo Polska przeanalizują Twój wniosek, żeby zorientować się w Twojej sytuacji finansowej i ocenić Twoją przyszłą zdolność do spłaty pożyczki. Na tej podstawie określą, ile możesz pożyczyć i na jakich warunkach.

Zazwyczaj można obniżyć koszty pożyczki i kredytu stosując konsolidację wielu pożyczek w jedną.

Korzystając z pośrednictwa Lendo Polska możesz wystąpić z wnioskiem o pożyczkę w takiej wysokości, żeby pokryła obecne pożyczki i kredyty. Jeżeli partnerzy współpracujący z Lendo Polska zaoferują Ci pożyczkę w takiej wysokości, będziesz mógł samodzielnie spłacić stare pożyczki i kredyty.

W zależności od banków czy instytucji pożyczkowych czas oczekiwania na pieniądze może być różny.

Mniejsze kwoty są zazwyczaj dostępne szybciej.

Niektórzy z naszych partnerów oferują pożyczki osobom bez wiarygodności kredytowej, ale to oni przeprowadzają indywidualną ocenę każdego przypadku Klienta i Lendo Polska nie ma na to żadnego wpływu.

Możesz spłacić pożyczkę w dowolnym terminie.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o procesie spłaty i ewentualnych kosztach skontaktuj się bezpośrednio z pożyczkodawcą.

Możesz sam wybrać okres spłaty, od 3 miesięcy do 7 lat

 • Wybierz interesującą Cię kwotę oraz okres spłaty kredytu
 • Wypełnij kolejne pola wnioski
 • Po wysłaniu wniosku, zostaniesz poproszony o wpisanie na stronie otrzymanego kodu z sms
 • Po weryfikacji Twoich danych, nasi partnerzy złożą Tobie realną ofertę pożyczki/kredytu (pierwsze oferty są widoczne w ciągu kilku minut) maksymalnie do 24h
 • Spośród wszystkich ofert wybierz najlepszą, wedle własnych preferencji
 • Zostaniesz przekierowany na stronę pożyczkodawcy/kredytodawcy aby potwierdzić podane dane, zapoznać się z umową oraz sfinalizować wypłatę środków

Nasi partnerzy posiadają różne kryteria do przyznania pożyczki, natomiast głównymi warunkami są:

 • obywatelstwo polskie
 • ważny dowód osobisty
 • stały dochód
 • wiek od 18 do 80 lat
 • własny rachunek bankowy w banku zarejestrowanym na terenie polski
 • odpowiednia zdolność kredytowa
 • brak negatywnych wpisów w bazach BIK

Wystarczy, że wypełnisz wniosek a twój profil zostanie utworzony automatycznie. Będziesz mógł/mogła zalogować się do niego w dowolnym momencie poprzez kliknięcie przycisku "zaloguj się" na stronie głównej.