Śmierć kredytobiorcy – czy możliwe jest umorzenie kredytu?

Już na wstępie należy podkreślić, że śmierć kredytobiorcy nie jest równoznaczna z jednoczesnym anulowaniem długu wobec wierzyciela. Mimo śmierci dłużnika wierzytelność nadal istnieje, a za jej spłatę odpowiadać będą inne podmioty.

Niemniej jednak śmierć kredytobiorcy nie wyklucza możliwości faktycznego umorzenia długu przez bank lub firmę pożyczkową, lecz nie jest to regułą.

Dług po śmierci kredytobiorcy – kto będzie go spłacał?

Co do zasady, dług kredytobiorcy staje się częścią masy spadkowej po jego śmierci. O tym kto będzie dziedziczył masę spadkową decyduje testament pozostawiony przez zmarłego, a w przypadku jego braku – osoby uprawnione do dziedziczenia wskazane są w przepisach prawa (reguluje to Kodeks cywilny).

W jaki sposób prezentuje się dziedziczenie w obydwu przypadkach?

Dziedziczenie przez testament

To, czy spadkobiercy odziedziczą długi w wyniku przyjęcia testamentu, wynika przede wszystkim z zakresu spadku przewidzianego testamentem. Jeżeli testament dotyczy tylko niektórych części składników majątku, dziedziczenie odbywa się jedynie w ramach zapisów przewidzianych w testamencie.

Jeśli jednak testament przewiduje dziedziczenie całego majątku, w tym przypadku nie wyłącza on już dziedziczenia zobowiązań powstałych za życia testatora.

Dziedziczenie ustawowe

W przypadku, w którym testament nie byłby sporządzony (lub ujawniony), dziedziczenie spadku następuje z mocy ustawy (podmioty uprawnione do dziedziczenia uregulowane zostały w Kodeksie cywilnym w art. 931 – 940). W tym przypadku spadkobiercy dziedziczą wszelkie składniki majątku zmarłego, w tym także długi.

Kiedy spadkobierca będzie musiał spłacać długi?

Aby spadkobiercy dłużnika stali się dłużnikami wobec wierzyciela, muszą przyjąć spadek po zmarłym. Przyjęcie spadku może nastąpić w dwóch formach:

 • Przyjęcie spadku wprost – w tym przypadku spadkobiercy odpowiadają za całość długów spadkowały całym swoim majątkiem, bez ograniczeń. 
 • Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – taka forma przyjęcia spadku oznacza przyjęcie spadku wraz z długiem spadkodawcy, ale jedynie do wysokości wartości spadku. Oznacza to, że spadkobierca nie będzie regulował zobowiązania swoim majątkiem, a jedynie przysługującą mu częścią masy spadkowej.

Alternatywą jest również odrzucenie spadku w całości. Wówczas spadkobierca nie będzie obciążony długami osoby zmarłej, ale nie otrzyma też jakichkolwiek innych składników masy spadkowej.

Odpowiedzialność żyranta w razie śmierci dłużnika

Co do zasady, żyrant (poręczyciel kredytu) odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązanie kredytobiorcy. Należy mieć świadomość, że w przypadku śmierci osoby zaciągającej zobowiązanie, bank będzie miał prawo ubiegać się o spłatę zobowiązania (wraz z odsetkami) właśnie od poręczyciela.

Warto jednak podkreślić, że obowiązek spłaty zobowiązań w pierwszej kolejności spoczywa na spadkobiercach. Dopiero w przypadku, gdyby spadkobiercy nie zostali powołani (np. wszyscy odrzucą spadek po zmarłym), obowiązek uregulowania roszczenia wierzyciela będzie spoczywał na żyrancie.

Ubezpieczenie kredytu a śmierć kredytobiorcy

Ubezpieczenie kredytu w dużej mierze może rozwiązać kwestię związaną z dziedziczeniem długu. W zależności od zakresu ubezpieczenia, może ono pokryć albo całość zobowiązania, albo jego część. Wprawdzie wykupienie ubezpieczenia kredytu podnosi wysokość miesięcznych rat, ale w znacznym stopniu zabezpiecza majątek najbliższej rodziny osoby zaciągającej zobowiązanie.

Umorzenie długu – czy jest możliwe?

Istnieje ponadto możliwość umorzenia przez bank długu w całości lub w części. W takim przypadku osoby, wobec których bank będzie wierzycielem, mogą wystosować odpowiedni wniosek o umorzenie.

Warto jednak mieć świadomość, że banki rzadko decydują się na taki krok i należy bardzo ostrożnie podchodzić do takiej ewentualności.

Korzystny kredyt z dobrym ubezpieczeniem

Jeszcze przed zaciągnięciem zobowiązania polecamy wybrać taki kredyt, który w razie naszej śmierci nie będzie uciążliwy dla naszych bliskich. W Lendo Polska możliwe jest odnalezienie kredytu na korzystnych warunkach z dobrym pakietem ubezpieczeniowym, który w razie najgorszego nieszczęścia będzie w stanie poważnie wesprzeć rodzinę dłużnika.

Umorzenie kredytu? Nie zawsze jest możliwe

Umorzenie kredytu przez bank po śmierci dłużnika jest możliwe, ale prawdopodobieństwo takiego zachowania jest niewielkie, a bank będzie prawdopodobnie ustalał krąg spadkobierców dłużnika. Dlatego polecamy, by zaciągając kredyt zakupić również jego ubezpieczenie, które w razie nieszczęścia pokryje przynajmniej część zobowiązania.

Często zadawane pytania & odpowiedzi

To nie Lendo Polska ustala wysokość oprocentowania tylko banki i instytucje pożyczkowe, z którymi Lendo Polska współpracuje.

Każdy bank oraz instytucja pożyczkowa rozpatruje Twój wniosek indywidualnie i zaproponuje Ci wysokość oprocentowania, opartą na analizie Twojej historii kredytowej, a także na wewnętrznych ocenach ryzyka związanego z Twoją zdolnością spłaty i ryzyka kredytowego ponoszonego przez banki i instytucje pożyczkowe.

Wysokość odsetek jest różna w zależności od banku i instytucji finansowej oraz tego, kto występuje o pożyczkę. Dlatego trzeba koniecznie sprawdzić ofertę możliwie największej liczby banków i pożyczkodawców, żeby znaleźć ofertę właśnie dla siebie.

WAŻNE: Żeby się dowiedzieć jakie oprocentowanie mogą Ci zaproponować banki i instytucje kredytowe musisz wysłać wniosek o pożyczkę.

W Lendo Polska możesz wystąpić o pożyczkę w wysokości od 1000 do 60 000 PLN.

Partnerzy współpracujący z Lendo Polska przeanalizują Twój wniosek, żeby zorientować się w Twojej sytuacji finansowej i ocenić Twoją przyszłą zdolność do spłaty pożyczki. Na tej podstawie określą, ile możesz pożyczyć i na jakich warunkach.

Zazwyczaj można obniżyć koszty pożyczki i kredytu stosując konsolidację wielu pożyczek w jedną.

Korzystając z pośrednictwa Lendo Polska możesz wystąpić z wnioskiem o pożyczkę w takiej wysokości, żeby pokryła obecne pożyczki i kredyty. Jeżeli partnerzy współpracujący z Lendo Polska zaoferują Ci pożyczkę w takiej wysokości, będziesz mógł samodzielnie spłacić stare pożyczki i kredyty.

W zależności od banków czy instytucji pożyczkowych czas oczekiwania na pieniądze może być różny.

Mniejsze kwoty są zazwyczaj dostępne szybciej.

Niektórzy z naszych partnerów oferują pożyczki osobom bez wiarygodności kredytowej, ale to oni przeprowadzają indywidualną ocenę każdego przypadku Klienta i Lendo Polska nie ma na to żadnego wpływu.

Możesz spłacić pożyczkę w dowolnym terminie.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o procesie spłaty i ewentualnych kosztach skontaktuj się bezpośrednio z pożyczkodawcą.

Możesz sam wybrać okres spłaty, od 3 miesięcy do 7 lat

 • Wybierz interesującą Cię kwotę oraz okres spłaty kredytu
 • Wypełnij kolejne pola wnioski
 • Po wysłaniu wniosku, zostaniesz poproszony o wpisanie na stronie otrzymanego kodu z sms
 • Po weryfikacji Twoich danych, nasi partnerzy złożą Tobie realną ofertę pożyczki/kredytu (pierwsze oferty są widoczne w ciągu kilku minut) maksymalnie do 24h
 • Spośród wszystkich ofert wybierz najlepszą, wedle własnych preferencji
 • Zostaniesz przekierowany na stronę pożyczkodawcy/kredytodawcy aby potwierdzić podane dane, zapoznać się z umową oraz sfinalizować wypłatę środków

Nasi partnerzy posiadają różne kryteria do przyznania pożyczki, natomiast głównymi warunkami są:

 • obywatelstwo polskie
 • ważny dowód osobisty
 • stały dochód
 • wiek od 18 do 80 lat
 • własny rachunek bankowy w banku zarejestrowanym na terenie polski
 • odpowiednia zdolność kredytowa
 • brak negatywnych wpisów w bazach BIK

Wystarczy, że wypełnisz wniosek a twój profil zostanie utworzony automatycznie. Będziesz mógł/mogła zalogować się do niego w dowolnym momencie poprzez kliknięcie przycisku "zaloguj się" na stronie głównej.