Przewalutowanie kredytu - ile kosztuje?

Jeśli masz problem ze spłatą rat kredytu zaciągniętego w obcej walucie możesz wnioskować o przeliczenie zobowiązania z waluty, w której został on zaciągnięty na inną. Zobacz czym jest przewalutowanie kredytu i kiedy warto z niego skorzystać?

Ze względu na wahania kursów walut, kredyty walutowe, nie cieszą się obecnie zbyt dużą popularnością. Jeśli jednak posiadasz lub rozważasz tego typu zobowiązanie możesz dokonać zmiany waluty, w której jest lub będzie ono zaciągnięte. Podpowiadamy czym jest przewalutowanie i jakie koszty są z tym związane?

Co to jest kredyt walutowy?

Kredyt walutowy, inaczej nazywany dewizowym udzielany jest w walucie innej, niż ta, w która obowiązuje w danym kraju. Jego istotą jest fakt, że zarówno wypłata kredytu i spłata w ratach kapitałowo-odsetkowych, są w obcej walucie. W Polsce najczęściej kredyt walutowy oferowany jest w euro lub we frankach szwajcarskich.

Do tej pory tego rodzaju zobowiązanie mogło być zaciągnięte przez każdego, kto posiadał odpowiednią zdolność kredytową. Obecnie jednak mogą z niego skorzystać jedynie osoby uzyskujące dochody w walucie, w której chcą zaciągnąć kredyt.

Rodzaje kredytów walutowych

Na rynku bankowym funkcjonują dwa rodzaje kredytów walutowych:

 • kredyt indeksowany kursem waluty obcej, który udzielany i spłacany jest w złotówkach, ale wysokość zadłużenia i wysokość raty kredytobiorcy zależy od kursu waluty, w którym jest zaciągany, na przykład euro;
 • kredyt denominowany do waluty obcej, w tym przypadku wysokość przyznanego zobowiązania wskazana jest w obcej walucie. Wypłata tego rodzaju kredytu dokonywana jest w złotówkach, ale zależy od kursu waluty obcej, który obowiązuje w dniu jego wypłaty.

Prognozy rynku finansowego nie są w stanie precyzyjnie określić kierunku i skali zmian w zakresie kursów walut. W związku z tym kredyty w obcej walucie zawsze obarczone są tzw. ryzykiem walutowym. Związane jest ono z możliwością poniesienia strat powstałych w skutek wahania kursu walut. Zmiany tego rodzaju mogą spowodować bowiem zarówno polepszenie, jak i pogorszenie sytuacji finansowej kredytobiorcy.

Kiedy warto przewalutować kredyt?

Przewalutowanie kredytu polega na zastąpieniu waluty, w której zaciągnięty kredyt na inną, na przykład euro lub frank szwajcarski.

O zmianie waluty zobowiązania warto pomyśleć w momencie, gdy wartość waluty, w której uzyskano kredyt jest niska, ale prognozy rynku finansowego wskazują na wzrost jej ceny. Zabieg ten umożliwia uniknięcie ryzyka walutowego, który związany jest z wahaniami kursu jednej waluty w stosunku do drugiej w przyszłości.

Nie ma odrębnych przepisów dotyczących przewalutowania kredytu. Aktualnie kwestia ta regulowana jest obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w ustawie o prawie bankowym oraz ogólnych przepisach prawa.

Skutki przewalutowania kredytu

Przewalutowanie kredytu niesie ze sobą następujące konsekwencje:

 • pozostała do spłaty kwota kredytu będzie regulowana w nowej walucie;
 • podniesienie lub obniżenie marży kredytu, poprzez dostosowanie jej do standardów kredytów oferowanym w danej walucie,
 • wynikająca z odmiennych stóp procentowych zmiana oprocentowania,
 • dodatkowe opłaty za przewalutowanie i wymianę walut.

Wnioskując o przewalutowanie warto wiedzieć także, że przeliczenie kwoty kredytu odbywa się po aktualnej stawce waluty, nie po tej z dnia jego zaciągnięcia.

Ile kosztuje przewalutowanie kredytu?

Podejmując decyzję o przewalutowaniu kredytu warto wziąć po uwagę także fakt, że zabieg ten jest powiązany z konkretnymi kosztami, jakich będzie wymagał od klienta bank. Koszty zmiany waluty kredytu związane są z koniecznością zmiany warunków, na jakich wcześniej bazował kredyt.

Uzależnione są one od następujących czynników:

 • wartości waluty, którą będzie zmieniana;
 • prowizji naliczonej na podstawie nowej jednostki pieniężnej kredytu (wynosi ona zwykle od 0,5 do 1,5%);
 • opłaty za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej;
 • dodatkowych opłat ustalonych indywidualnie przez bank.

Przewalutowanie kredytu może być opłacalne. Warto jednak wcześniej przeanalizować także czy posiadamy odpowiednią zdolnością kredytową i zarobki. Jeśli nasze dochody będą zbyt niskie, konwersja zobowiązania nie będzie możliwa.

Często zadawane pytania & odpowiedzi

To nie Lendo Polska ustala wysokość oprocentowania tylko banki i instytucje pożyczkowe, z którymi Lendo Polska współpracuje.

Każdy bank oraz instytucja pożyczkowa rozpatruje Twój wniosek indywidualnie i zaproponuje Ci wysokość oprocentowania, opartą na analizie Twojej historii kredytowej, a także na wewnętrznych ocenach ryzyka związanego z Twoją zdolnością spłaty i ryzyka kredytowego ponoszonego przez banki i instytucje pożyczkowe.

Wysokość odsetek jest różna w zależności od banku i instytucji finansowej oraz tego, kto występuje o pożyczkę. Dlatego trzeba koniecznie sprawdzić ofertę możliwie największej liczby banków i pożyczkodawców, żeby znaleźć ofertę właśnie dla siebie.

WAŻNE: Żeby się dowiedzieć jakie oprocentowanie mogą Ci zaproponować banki i instytucje kredytowe musisz wysłać wniosek o pożyczkę.

W Lendo Polska możesz wystąpić o pożyczkę w wysokości od 1000 do 60 000 PLN.

Partnerzy współpracujący z Lendo Polska przeanalizują Twój wniosek, żeby zorientować się w Twojej sytuacji finansowej i ocenić Twoją przyszłą zdolność do spłaty pożyczki. Na tej podstawie określą, ile możesz pożyczyć i na jakich warunkach.

Zazwyczaj można obniżyć koszty pożyczki i kredytu stosując konsolidację wielu pożyczek w jedną.

Korzystając z pośrednictwa Lendo Polska możesz wystąpić z wnioskiem o pożyczkę w takiej wysokości, żeby pokryła obecne pożyczki i kredyty. Jeżeli partnerzy współpracujący z Lendo Polska zaoferują Ci pożyczkę w takiej wysokości, będziesz mógł samodzielnie spłacić stare pożyczki i kredyty.

W zależności od banków czy instytucji pożyczkowych czas oczekiwania na pieniądze może być różny.

Mniejsze kwoty są zazwyczaj dostępne szybciej.

Niektórzy z naszych partnerów oferują pożyczki osobom bez wiarygodności kredytowej, ale to oni przeprowadzają indywidualną ocenę każdego przypadku Klienta i Lendo Polska nie ma na to żadnego wpływu.

Możesz spłacić pożyczkę w dowolnym terminie.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o procesie spłaty i ewentualnych kosztach skontaktuj się bezpośrednio z pożyczkodawcą.

Możesz sam wybrać okres spłaty, od 3 miesięcy do 7 lat

 • Wybierz interesującą Cię kwotę oraz okres spłaty kredytu
 • Wypełnij kolejne pola wnioski
 • Po wysłaniu wniosku, zostaniesz poproszony o wpisanie na stronie otrzymanego kodu z sms
 • Po weryfikacji Twoich danych, nasi partnerzy złożą Tobie realną ofertę pożyczki/kredytu (pierwsze oferty są widoczne w ciągu kilku minut) maksymalnie do 24h
 • Spośród wszystkich ofert wybierz najlepszą, wedle własnych preferencji
 • Zostaniesz przekierowany na stronę pożyczkodawcy/kredytodawcy aby potwierdzić podane dane, zapoznać się z umową oraz sfinalizować wypłatę środków

Nasi partnerzy posiadają różne kryteria do przyznania pożyczki, natomiast głównymi warunkami są:

 • obywatelstwo polskie
 • ważny dowód osobisty
 • stały dochód
 • wiek od 18 do 80 lat
 • własny rachunek bankowy w banku zarejestrowanym na terenie polski
 • odpowiednia zdolność kredytowa
 • brak negatywnych wpisów w bazach BIK

Wystarczy, że wypełnisz wniosek a twój profil zostanie utworzony automatycznie. Będziesz mógł/mogła zalogować się do niego w dowolnym momencie poprzez kliknięcie przycisku "zaloguj się" na stronie głównej.