Na czym polega zabezpieczenie pożyczki?

Ubiegając się o pożyczkę w banku lub w pozabankowej firmie pożyczkowej niejednokrotnie należy liczyć się z koniecznością zabezpieczenia kredytu. Zabezpieczenie daje gwarancję wierzycielowi, że odzyska on swój dług w przypadku zaprzestania spłaty zobowiązania przez dłużnika.

Przedstawiamy najczęstsze sposoby zabezpieczania pożyczki.

Zabezpieczenie przez poręczyciela

Bardzo często spotykaną formą zabezpieczenia jest zabezpieczenie przez poręczyciela. Poręczycielem jest osoba, która wobec wierzyciela zobowiązuje się do zaspokojenia jego roszczenia względem dłużnika, gdyby ten przestał regulować swoje zobowiązanie. Innymi słowy, poręczyciel jest de facto gwarantem wykonania umowy pożyczki.

Jakie skutki wywołuje takie rozwiązanie?

Co do zasady, poręczyciel odpowiada za spłatę całego kredytu wraz z jej odsetkami i prowizjami. W przypadku, gdyby dłużnik nie był w stanie regulować swojego zobowiązania, obowiązek spłaty przechodzi na poręczyciela. Oczywiście nie wyłącza to prawa gwaranta do żądania od dłużnika zwrotu poniesionych wydatków.

Zabezpieczenie hipoteczne

Równie popularnym sposobem zabezpieczania kredytów jest zastaw hipoteczny. Oznacza on ustanowienie zastawu na nieruchomości posiadanej przez kredytobiorcę. W przypadku, gdyby dłużnik nie spłacił swojego zobowiązania, wierzyciel będzie miał prawo wystąpienia do sądu o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Postępowanie to zakończy się zaspokojeniem roszczenia z zastawionej nieruchomości. Należy przy tym zaznaczyć, że ustanowienie zastawu hipotecznego możliwe jest tylko w przypadku kredytów bankowych: od 2017 roku nie można w ten sposób zabezpieczyć pożyczki udzielanej przez instytucje pozabankowe.

Ubezpieczenie kredytu

Ubezpieczenie jest często spotykanym wymogiem ze strony pożyczkodawcy, choć wysokość rekompensaty ubezpieczyciela będzie zależała od okoliczności, w jakich dłużnik przestanie spłacać zobowiązanie. Co do zasady, instytucja pożyczkowa będzie mogła ubiegać się o zwrot wszystkich zaległości dłużnika, jeżeli ten np. zostanie dotknięty poważną chorobą, czy też jeśli nastąpi jego zgon. W innej sytuacji, firma ubezpieczeniowa pokryje jedynie część kredytu.

Warto również podkreślić, że ubezpieczenie kredytu jest usługą drogą, która wyraźnie podnosi koszt spłaty zobowiązania. Niemniej jednak, w przypadku ubiegania się o wyższą pożyczkę, od wykupienia ubezpieczenia prawdopodobnie uzależnione będzie uzyskanie kredytu.

Ustanowienie zastawu

Kolejną formą zabezpieczenia kredytu lub pożyczki jest zastaw. Zastaw może być ustanowiony na ruchomościach (np. samochód) oraz na prawach zbywalnych, takich jak np. weksle czy obligacje. W przypadku, w którym dłużnik nie spłacałby swojego zobowiązania, dług zostanie zaspokojony z przedmiotu zastawu (w drodze postępowania egzekucyjnego).

Należy nadmienić, że w polskim prawie wyróżnia się dwa rodzaje zastawu, tj. zastaw zwykły oraz zastaw rejestrowy. Zastaw zwykły polega na przekazaniu wierzycielowi zastawionej ruchomości, której zwrot następuje po spłacie zobowiązania. W przypadku zastawu rejestrowego nie następuje przekazanie rzeczy, a dłużnik nadal może korzystać z przedmiotu zastawu.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest bardzo często stosowaną metodą zabezpieczenia kredytu udzielanego na zakup samochodu. W wyniku przewłaszczenia wierzyciel staje się współwłaścicielem nabytej przez dłużnika własności, a całkowite przeniesienie własności na kredytobiorcę następuje w chwili spłaty całego zobowiązania.

W przypadku niniejszej regulacji przedmiot przewłaszczenia nadal znajduje się w posiadaniu dłużnika, jednak w dużym stopniu ograniczone są jego prawa do władania daną rzeczą.

Dla przykładu, sprzedaż zakupionego w ten sposób samochodu nie będzie możliwa bez zgody instytucji pożyczkowej.

Wybierz kredyt z bezpiecznym zabezpieczeniem

Dzięki ofercie Lendo Polska możliwy jest wybór bardzo korzystnego kredytu, z optymalnymi warunkami spłat, a przy tym z różnymi formami zabezpieczenia. Skrupulatne przestudiowanie oferty kredytowej pozwoli na wypracowanie najkorzystniejszych warunków pożyczkowych, dzięki którym spłata zobowiązania będzie dla klienta maksymalnie ułatwiona.

Wiele form zabezpieczenia

Do najpopularniejszych form zabezpieczenia należą takie metody jak poręczenie kredytu, hipoteka, zastaw na rzeczy ruchomej, czy też ubezpieczenie kredytu. Niektóre formy mogą oczywiście występować wspólnie. Zabezpieczenie z jednej strony może być warunkiem udzielenia kredytu przez instytucję pożyczkową, a z drugiej może pozwolić na otrzymanie korzystniejszej oferty kredytowej.

Często zadawane pytania & odpowiedzi

To nie Lendo Polska ustala wysokość oprocentowania tylko banki i instytucje pożyczkowe, z którymi Lendo Polska współpracuje.

Każdy bank oraz instytucja pożyczkowa rozpatruje Twój wniosek indywidualnie i zaproponuje Ci wysokość oprocentowania, opartą na analizie Twojej historii kredytowej, a także na wewnętrznych ocenach ryzyka związanego z Twoją zdolnością spłaty i ryzyka kredytowego ponoszonego przez banki i instytucje pożyczkowe.

Wysokość odsetek jest różna w zależności od banku i instytucji finansowej oraz tego, kto występuje o pożyczkę. Dlatego trzeba koniecznie sprawdzić ofertę możliwie największej liczby banków i pożyczkodawców, żeby znaleźć ofertę właśnie dla siebie.

WAŻNE: Żeby się dowiedzieć jakie oprocentowanie mogą Ci zaproponować banki i instytucje kredytowe musisz wysłać wniosek o pożyczkę.

W Lendo Polska możesz wystąpić o pożyczkę w wysokości od 1000 do 60 000 PLN.

Partnerzy współpracujący z Lendo Polska przeanalizują Twój wniosek, żeby zorientować się w Twojej sytuacji finansowej i ocenić Twoją przyszłą zdolność do spłaty pożyczki. Na tej podstawie określą, ile możesz pożyczyć i na jakich warunkach.

Zazwyczaj można obniżyć koszty pożyczki i kredytu stosując konsolidację wielu pożyczek w jedną.

Korzystając z pośrednictwa Lendo Polska możesz wystąpić z wnioskiem o pożyczkę w takiej wysokości, żeby pokryła obecne pożyczki i kredyty. Jeżeli partnerzy współpracujący z Lendo Polska zaoferują Ci pożyczkę w takiej wysokości, będziesz mógł samodzielnie spłacić stare pożyczki i kredyty.

W zależności od banków czy instytucji pożyczkowych czas oczekiwania na pieniądze może być różny.

Mniejsze kwoty są zazwyczaj dostępne szybciej.

Niektórzy z naszych partnerów oferują pożyczki osobom bez wiarygodności kredytowej, ale to oni przeprowadzają indywidualną ocenę każdego przypadku Klienta i Lendo Polska nie ma na to żadnego wpływu.

Możesz spłacić pożyczkę w dowolnym terminie.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o procesie spłaty i ewentualnych kosztach skontaktuj się bezpośrednio z pożyczkodawcą.

Możesz sam wybrać okres spłaty, od 3 miesięcy do 7 lat

 • Wybierz interesującą Cię kwotę oraz okres spłaty kredytu
 • Wypełnij kolejne pola wnioski
 • Po wysłaniu wniosku, zostaniesz poproszony o wpisanie na stronie otrzymanego kodu z sms
 • Po weryfikacji Twoich danych, nasi partnerzy złożą Tobie realną ofertę pożyczki/kredytu (pierwsze oferty są widoczne w ciągu kilku minut) maksymalnie do 24h
 • Spośród wszystkich ofert wybierz najlepszą, wedle własnych preferencji
 • Zostaniesz przekierowany na stronę pożyczkodawcy/kredytodawcy aby potwierdzić podane dane, zapoznać się z umową oraz sfinalizować wypłatę środków

Nasi partnerzy posiadają różne kryteria do przyznania pożyczki, natomiast głównymi warunkami są:

 • obywatelstwo polskie
 • ważny dowód osobisty
 • stały dochód
 • wiek od 18 do 80 lat
 • własny rachunek bankowy w banku zarejestrowanym na terenie polski
 • odpowiednia zdolność kredytowa
 • brak negatywnych wpisów w bazach BIK

Wystarczy, że wypełnisz wniosek a twój profil zostanie utworzony automatycznie. Będziesz mógł/mogła zalogować się do niego w dowolnym momencie poprzez kliknięcie przycisku "zaloguj się" na stronie głównej.