Kredyt hipoteczny a pożyczka hipoteczna. Jakie są różnice?

Choć „kredyt hipoteczny” i „pożyczka hipoteczna” brzmią bardzo podobnie, warto wiedzieć, że są to dwa różne produkty, które funkcjonują niezależnie od siebie i które charakteryzują się innymi cechami. Czym więc różni się kredyt hipoteczny od pożyczki hipotecznej?

Kredyt a pożyczka

Pojęcia kredyt i pożyczka zwykle używane są zamiennie. Jest to jednak błąd, ponieważ różnice w tych dwóch pojęciach są bardzo duże.

Czym jest kredyt?

Wszelkie aspekty kredytów regulowane są przepisami Prawa bankowego. Dokładny zapis dotyczący kredytu mówi, że: przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Prościej mówiąc:

 • kredytu udzielić może tylko bank;
 • kredyt może mieć charakter wyłącznie pieniężny;
 • umowa kredytowa musi być zawarta na piśmie i określać cel, na jaki zostaną przeznaczone pieniądze. Kredyt musi spełniać więc wszystkie te warunki.

Czym jest pożyczka?

Pierwsza różnica występuje już na poziomie regulacji prawnych. Kwestie związane z pożyczkami są regulowane przepisami Kodeksu cywilnego, który mówi, że: przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość.

W praktyce oznacza to, że:

 • pożyczki może udzielić także osoba fizyczna (np. ktoś znajomy, członek rodziny) lub firma pożyczkowa;
 • przedmiotem pożyczki mogą być nie tylko pieniądze, ale także przedmioty, które muszą być dokładnie opisane w umowie pożyczkowej;
 • nie jest konieczne określenie celu, na jaki zostaną przeznaczone pożyczone pieniądze.

Zatem kredyt hipoteczny i pożyczka hipoteczna także będą się od siebie znacząco różnić.

Co to jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny często nazywany jest także kredytem mieszkaniowym. Jest to produkt bankowy, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie środków na budowę domu lub zakup mieszkania. Ważnym aspektem takiego kredytu jest oprocentowanie, które może być zmienne lub stałe. Kredytów ze stałym oprocentowaniem udzielają tylko ING Bank Śląski, PKO BP oraz Santander Bank Polska. Natomiast na oprocentowanie zmienne składają się zmienne stawki rynkowe WIBOR oraz stała marża banku.

Należy pamiętać, że starając się o kredyt hipoteczny, musimy posiadać wkład własny na poziomie przynajmniej 20% wartości nieruchomości lub budowy (zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego). Niektóre banki udzielają kredytów hipotecznych przy 10% wkładu własnego. W takiej sytuacji jednak kredytobiorca zobowiązany jest do ubezpieczenia brakującej części wkładu własnego (ubezpieczenie niskiego wkładu własnego) lub ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w formie blokady środków na rachunku bankowym.

Co to jest pożyczka hipoteczna?

Pożyczkę hipoteczną można przeznaczyć na dowolny cel, choć banki często zastrzegają w umowie, że cel ten nie może być związany z działalnością gospodarczą. Jest to podstawowa różnica między pożyczką hipoteczną a kredytem hipotecznym. Punktem wspólnym obu tych produktów jest zabezpieczenie, czyli hipoteka na nieruchomości.

Pożyczkę hipoteczną możemy wziąć na nieruchomość, która posiada już wpis do księgi wieczystej. Jej wysokość zwykle nie przekracza 80% wartości nieruchomości, a najczęściej jest to 60-70%.

Kredyt hipoteczny a pożyczka hipoteczna

Pożyczkę hipoteczną od kredytu hipotecznego odróżniają przede wszystkim cel oraz maksymalna wysokość. Różni się także okres spłaty, który w przypadku kredytu hipotecznego wynosi 30-35 lat, a w przypadku pożyczki – do 30 lat (choć zwykle jest to maksymalnie 20-25 lat). Należy także pamiętać, że koszty w przypadku pożyczki są dużo mniejsze niż w przypadku kredytu hipotecznego.

Kredyt i pożyczkę hipoteczną łączy zabezpieczenie, czyli hipoteka na nieruchomości wpisana do księgi wieczystej. Takie same są także wymagania banków wobec klienta – posiadanie zdolności kredytowej oraz ustanowienie zabezpieczenia hipotecznego. Zarówno kredyt, jak i pożyczka hipoteczna mogą być oprocentowane stale lub zmiennie.

Kredyt hipoteczny czy pożyczka hipoteczna?

Jeżeli planujesz kupić dom, mieszkanie czy działkę, najlepszym rozwiązaniem będzie kredyt hipoteczny. Jeżeli natomiast potrzebujesz gotówki, którą będziesz mógł przeznaczyć na dowolny cel (np. generalny remont posiadanego już mieszkania), wybierz pożyczkę hipoteczną. Kwota jaką możesz uzyskać dzięki takiej pożyczce jest dużo wyższa niż w przypadku kredytu gotówkowego. Jest też niżej oprocentowana, a więc wszelkie koszta będą niższe.

Decydując się na kredyt lub gotówkę hipoteczną, warto porównać oferty wszystkich banków i wybrać tę najlepszą. W tym celu można skorzystać z dostępnych on-line porównywarek kredytów czy pożyczek.

Często zadawane pytania & odpowiedzi

To nie Lendo Polska ustala wysokość oprocentowania tylko banki i instytucje pożyczkowe, z którymi Lendo Polska współpracuje.

Każdy bank oraz instytucja pożyczkowa rozpatruje Twój wniosek indywidualnie i zaproponuje Ci wysokość oprocentowania, opartą na analizie Twojej historii kredytowej, a także na wewnętrznych ocenach ryzyka związanego z Twoją zdolnością spłaty i ryzyka kredytowego ponoszonego przez banki i instytucje pożyczkowe.

Wysokość odsetek jest różna w zależności od banku i instytucji finansowej oraz tego, kto występuje o pożyczkę. Dlatego trzeba koniecznie sprawdzić ofertę możliwie największej liczby banków i pożyczkodawców, żeby znaleźć ofertę właśnie dla siebie.

WAŻNE: Żeby się dowiedzieć jakie oprocentowanie mogą Ci zaproponować banki i instytucje kredytowe musisz wysłać wniosek o pożyczkę.

W Lendo Polska możesz wystąpić o pożyczkę w wysokości od 1000 do 60 000 PLN.

Partnerzy współpracujący z Lendo Polska przeanalizują Twój wniosek, żeby zorientować się w Twojej sytuacji finansowej i ocenić Twoją przyszłą zdolność do spłaty pożyczki. Na tej podstawie określą, ile możesz pożyczyć i na jakich warunkach.

Zazwyczaj można obniżyć koszty pożyczki i kredytu stosując konsolidację wielu pożyczek w jedną.

Korzystając z pośrednictwa Lendo Polska możesz wystąpić z wnioskiem o pożyczkę w takiej wysokości, żeby pokryła obecne pożyczki i kredyty. Jeżeli partnerzy współpracujący z Lendo Polska zaoferują Ci pożyczkę w takiej wysokości, będziesz mógł samodzielnie spłacić stare pożyczki i kredyty.

W zależności od banków czy instytucji pożyczkowych czas oczekiwania na pieniądze może być różny.

Mniejsze kwoty są zazwyczaj dostępne szybciej.

Niektórzy z naszych partnerów oferują pożyczki osobom bez wiarygodności kredytowej, ale to oni przeprowadzają indywidualną ocenę każdego przypadku Klienta i Lendo Polska nie ma na to żadnego wpływu.

Możesz spłacić pożyczkę w dowolnym terminie.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o procesie spłaty i ewentualnych kosztach skontaktuj się bezpośrednio z pożyczkodawcą.

Możesz sam wybrać okres spłaty, od 3 miesięcy do 7 lat

 • Wybierz interesującą Cię kwotę oraz okres spłaty kredytu
 • Wypełnij kolejne pola wnioski
 • Po wysłaniu wniosku, zostaniesz poproszony o wpisanie na stronie otrzymanego kodu z sms
 • Po weryfikacji Twoich danych, nasi partnerzy złożą Tobie realną ofertę pożyczki/kredytu (pierwsze oferty są widoczne w ciągu kilku minut) maksymalnie do 24h
 • Spośród wszystkich ofert wybierz najlepszą, wedle własnych preferencji
 • Zostaniesz przekierowany na stronę pożyczkodawcy/kredytodawcy aby potwierdzić podane dane, zapoznać się z umową oraz sfinalizować wypłatę środków

Nasi partnerzy posiadają różne kryteria do przyznania pożyczki, natomiast głównymi warunkami są:

 • obywatelstwo polskie
 • ważny dowód osobisty
 • stały dochód
 • wiek od 18 do 80 lat
 • własny rachunek bankowy w banku zarejestrowanym na terenie polski
 • odpowiednia zdolność kredytowa
 • brak negatywnych wpisów w bazach BIK

Wystarczy, że wypełnisz wniosek a twój profil zostanie utworzony automatycznie. Będziesz mógł/mogła zalogować się do niego w dowolnym momencie poprzez kliknięcie przycisku "zaloguj się" na stronie głównej.