Jak zamknąć konto w banku?

Zamykanie konta bankowego nie jest częstą praktyką ze strony konsumentów, choć oczywiście możliwą i z perspektywy klienta – niejednokrotnie opłacalną. W jaki jednak sposób zamknąć konto bankowe? Dlaczego warto to zrobić? I na co zwrócić uwagę w trakcie całej procedury?

Dlaczego klienci zamykają konta bankowe?

Konta bankowe zamykane są z różnych powodów: jednym z podstawowych jest np. niekorzystna zmiana taryf i opłat, zbyt wysokie prowizje za zlecanie przelewów, czy też rosnące koszty jego utrzymania (lub utrzymania kart płatniczych). Z perspektywy klienta, konto konkurencji może po prostu oferować korzystniejsze warunki.

Niekiedy również powodem mogą być zwykłe ograniczenia ofertowe (mało korzystne lokaty czy konta oszczędnościowe), ale także niskie możliwości w kwestii bankowości elektronicznej. Ponadto, dane konto mogło zostać otwarte z powodu kuszącej promocji, która – po określonym czasie – zakończyła się, a aktualne warunki straciły na atrakcyjności.

Przyczyn chęci likwidacji konta może być wiele.

W jaki sposób zamknąć konto bankowe?

Sama procedura zamknięcia konta bankowego może być odmienna w różnych bankach, jednak zawsze podstawą do jego zamknięcia będzie złożenie wypowiedzenia umowy na prowadzenie konta bankowego. Co do zasady, wiąże się to z koniecznością odczekania okresu wypowiedzenia, po którego upływie umowa zostanie rozwiązana. Na ogół trwa to od 14 do 30 dni. Większość banków będzie oczekiwała pisemnego rozwiązania umowy. Wypowiedzenie można złożyć w siedzibie banku, istnieje też możliwość wysłania go za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

Część banków posiada także możliwość zamknięcia konta przez bankowość elektroniczną lub w drodze kontaktu telefonicznego.

Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy?

Wypowiedzenie nie wymaga uzasadnienia i nie musi być złożone na szczególnym druku (choć banki mogą oczywiście dysponować wzorami wypowiedzeń). W wypowiedzeniu tym powinny być zamieszczone dane klienta (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, PESEL), data i miejsce sporządzenia wniosku, numer wypowiadanej umowy, jak i numer zamykanego rachunku.

Ponadto, w wypowiedzeniu powinien znaleźć się numer rachunku, na który będą miały zostać przelane środki pieniężne dostępne na zamykanym koncie. Wniosek musi zostać opatrzony podpisem klienta (podpis winien być zgodny ze wzorem podpisu złożonym w banku, jeżeli został on wcześniej pobrany).

Wypowiedzenie – czy złożenie go zawsze nie jest kłopotliwe?

Złożenie wypowiedzenia może wiązać się z pewnymi komplikacjami, szczególnie w sytuacji, gdy nie będzie ono składane w placówce banku.

Dla przykładu: w przypadku wypowiedzenia składanego korespondencyjnie bank może zażądać notarialnego poświadczenia podpisu klienta, jeżeli jego wzór nie został wcześniej pobrany. Pracownik banku może również potwierdzić tożsamość klienta w drodze kontaktu telefonicznego.

Na co zwrócić uwagę wypowiadając umowę?

Rezygnując z konta bankowego należy zwrócić uwagę na kilka kwestii związanych z całą procedurą. Przede wszystkim konieczne jest sprawdzenie, czy za złożenie wypowiedzenia przed upływem określonego czasu (np. czasu trwania promocji) nie będzie przewidziana kara umowna. Może ona wynosić od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych! Taka kara pojawi się szczególnie wówczas, gdy klient – z tytułu zawarcia umowy z bankiem – otrzymał od banku jakiś rodzaj benefitu.

Warto dokładnie zapoznać się z ewentualnymi kosztami rozwiązania takiej umowy, aby uniknąć zbędnych wydatków.

Założenie nowego konta jeszcze przed zamknięciem dotychczasowego

Absolutnie konieczne jest założenie nowego konta jeszcze przed zamknięciem dotychczasowego. Przede wszystkim – nowe konto będzie potrzebne do przekazania środków pieniężnych zgromadzonych na dotychczasowym rachunku.

Ponadto możliwa jest sytuacja, w której konsument realnie zablokuje sobie dostęp do swoich funduszy. W praktyce, ograniczone może być dokonywanie przelewów czy wykonywanie płatności kartą płatniczą. Polecamy, aby nie dopuścić do takiej sytuacji.

Co zrobić z pieniędzmi na koncie dotychczasowym?

W toku procedury zamykania konta, bank będzie miał obowiązek przekazania zgromadzonych tam środków na wskazany przez klienta rachunek. Najczęściej jednak banki pobierają z tego tytułu opłaty, dlatego polecamy, by odpowiednio wcześniej albo samodzielnie przekazać pieniądze na właściwe konto, albo wypłacić je w formie gotówki.

Zamknięcie konta – jedynie kilka formalności

Zamknięcie konta bankowego jest czynnością prostą, wymagającą jedynie złożenia wypowiedzenia do banku. Warto jedynie zorientować się, czy wypowiedzenie nie będzie obarczone karami umownymi – np. w przypadku kont założonych w ofercie promocyjnej. Należy również odpowiednio wcześniej założyć nowe konto bankowe, aby zachować pełną kontrolę nad swoimi finansami.

Często zadawane pytania & odpowiedzi

To nie Lendo Polska ustala wysokość oprocentowania tylko banki i instytucje pożyczkowe, z którymi Lendo Polska współpracuje.

Każdy bank oraz instytucja pożyczkowa rozpatruje Twój wniosek indywidualnie i zaproponuje Ci wysokość oprocentowania, opartą na analizie Twojej historii kredytowej, a także na wewnętrznych ocenach ryzyka związanego z Twoją zdolnością spłaty i ryzyka kredytowego ponoszonego przez banki i instytucje pożyczkowe.

Wysokość odsetek jest różna w zależności od banku i instytucji finansowej oraz tego, kto występuje o pożyczkę. Dlatego trzeba koniecznie sprawdzić ofertę możliwie największej liczby banków i pożyczkodawców, żeby znaleźć ofertę właśnie dla siebie.

WAŻNE: Żeby się dowiedzieć jakie oprocentowanie mogą Ci zaproponować banki i instytucje kredytowe musisz wysłać wniosek o pożyczkę.

W Lendo Polska możesz wystąpić o pożyczkę w wysokości od 1000 do 60 000 PLN.

Partnerzy współpracujący z Lendo Polska przeanalizują Twój wniosek, żeby zorientować się w Twojej sytuacji finansowej i ocenić Twoją przyszłą zdolność do spłaty pożyczki. Na tej podstawie określą, ile możesz pożyczyć i na jakich warunkach.

Zazwyczaj można obniżyć koszty pożyczki i kredytu stosując konsolidację wielu pożyczek w jedną.

Korzystając z pośrednictwa Lendo Polska możesz wystąpić z wnioskiem o pożyczkę w takiej wysokości, żeby pokryła obecne pożyczki i kredyty. Jeżeli partnerzy współpracujący z Lendo Polska zaoferują Ci pożyczkę w takiej wysokości, będziesz mógł samodzielnie spłacić stare pożyczki i kredyty.

W zależności od banków czy instytucji pożyczkowych czas oczekiwania na pieniądze może być różny.

Mniejsze kwoty są zazwyczaj dostępne szybciej.

Niektórzy z naszych partnerów oferują pożyczki osobom bez wiarygodności kredytowej, ale to oni przeprowadzają indywidualną ocenę każdego przypadku Klienta i Lendo Polska nie ma na to żadnego wpływu.

Możesz spłacić pożyczkę w dowolnym terminie.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o procesie spłaty i ewentualnych kosztach skontaktuj się bezpośrednio z pożyczkodawcą.

Możesz sam wybrać okres spłaty, od 3 miesięcy do 7 lat

 • Wybierz interesującą Cię kwotę oraz okres spłaty kredytu
 • Wypełnij kolejne pola wnioski
 • Po wysłaniu wniosku, zostaniesz poproszony o wpisanie na stronie otrzymanego kodu z sms
 • Po weryfikacji Twoich danych, nasi partnerzy złożą Tobie realną ofertę pożyczki/kredytu (pierwsze oferty są widoczne w ciągu kilku minut) maksymalnie do 24h
 • Spośród wszystkich ofert wybierz najlepszą, wedle własnych preferencji
 • Zostaniesz przekierowany na stronę pożyczkodawcy/kredytodawcy aby potwierdzić podane dane, zapoznać się z umową oraz sfinalizować wypłatę środków

Nasi partnerzy posiadają różne kryteria do przyznania pożyczki, natomiast głównymi warunkami są:

 • obywatelstwo polskie
 • ważny dowód osobisty
 • stały dochód
 • wiek od 18 do 80 lat
 • własny rachunek bankowy w banku zarejestrowanym na terenie polski
 • odpowiednia zdolność kredytowa
 • brak negatywnych wpisów w bazach BIK

Wystarczy, że wypełnisz wniosek a twój profil zostanie utworzony automatycznie. Będziesz mógł/mogła zalogować się do niego w dowolnym momencie poprzez kliknięcie przycisku "zaloguj się" na stronie głównej.