Jak obliczyć ulgę odsetkową?

Z odsetkowej ulgi podatkowej mogą skorzystać osoby, które w latach 2002-2006 zaciągnęły kredyt mieszkaniowy. Sprawdzamy komu przysługuje ulga odsetkowa i jak ją obliczyć? Ulga odsetkowa przysługuje w ramach tzw. praw nabytych. Uprawnienie to pozwala na odliczenie od dochodu odsetek za zobowiązania zaciągnięte na realizację własnych celów mieszkaniowych. Dotyczy to wyłącznie odsetek już zapłaconych.

Komu przysługuje ulga odsetkowa?

Z ulgi odsetkowej mogą skorzystać podatnicy, którzy spłacają kredyt mieszkaniowy udzielony na sfinansowanie inwestycji związanej z potrzebami mieszkaniowymi, czyli na: 

 • budowę budynku mieszkalnego, 
 • zakup nowego budynku lub lokalu mieszkalnego, 
 • nadbudowę, rozbudowę, przebudowę budynku lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, 
 • wniesienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku, budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku.

Ponadto ulga odsetkowa przysługuje na kredyt zaciągnięty na spłatę kredytu mieszkaniowego oraz na kredyt zaciągnięty na spłatę kredytu zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego. Odliczenie to przysługuje osobom, którym kredyt został udzielony między 1 stycznia 2002 r., a 31 grudnia 2006 r. Prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu mieszkaniowego przysługuje do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Zasady odliczania ulgi odsetkowej

W ramach wspomnianej ulgi podatkowej, od dochodu odliczeniu podlegają wydatki poniesione na spłatę odsetek w poniższych przypadkach: 

 • Kredyt został udzielony w latach 2002 — 2006 przez podmiot uprawniony do udzielania kredytów, czyli bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościową (SKO). 
 • Osoba, która go uzyskała podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. 
 • Kredyt obejmuje sfinansowanie inwestycji, której celem jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Z kolei odliczenia nie stosuje się jeżeli podatnik lub jego małżonek korzystał lub w ramach praw nabytych, korzysta z odliczenia od dochodu, przychodu lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe.

Jak obliczyć ulgę odsetkową?

Odliczeniu podlegają odsetki spełniające następujące warunki: 

 • Zostały one faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot udzielający kredytu. 
 • Nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku.

Wzór na obliczenie kwoty odsetek podlegającej odliczeniu:

limit z roku zakończenia inwestycji × kwota odsetek wysokość zaciągniętego kredytu

Jaki jest limit odliczenia ulgi odsetkowej?

Odliczenie w ramach ulgi odsetkowej dotyczy odsetek od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 m² powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji. Limit ten wynosi 325 990 zł. W przypadku, gdy kredyt zaciągają małżonkowie limit dotyczy odsetek zapłaconych łącznie przez oboje małżonków.

Sposób odliczenia ulgi odsetkowej

Odsetki od kredytów mieszkaniowych (niezależnie od roku zakończenia inwestycji), a także od kredytów refinansowych (konsolidacyjnych), w przypadku inwestycji zakończonych po 1 stycznia 2008r. odliczane są najwcześniej za rok podatkowy, w którym została zakończona dana inwestycja.

Odsetki zapłacone przed rokiem zakończenia inwestycji mogą być odliczane od podstawy opodatkowania za rok podatkowy, w którym podatnik po raz pierwszy odlicza odsetki lub w roku podatkowym bezpośrednio następującym po roku, w którym podatnik po raz pierwszy odliczył odsetki. W kolejnych latach odliczeniu podlegają wyłącznie odsetki zapłacone w danym roku podatkowym. Odliczenia kwoty przysługującej ulgi dokonuje się w składanym przez podatnika rocznym zeznaniu podatkowym: PIT-37, PIT-36, PIT-28 oraz w załączniku PIT/D.

Do zeznania, składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonywane jest odliczenie z tytułu ulgi odsetkowej, należy dołączyć oświadczenie PIT-2K.

Często zadawane pytania & odpowiedzi

To nie Lendo Polska ustala wysokość oprocentowania tylko banki i instytucje pożyczkowe, z którymi Lendo Polska współpracuje.

Każdy bank oraz instytucja pożyczkowa rozpatruje Twój wniosek indywidualnie i zaproponuje Ci wysokość oprocentowania, opartą na analizie Twojej historii kredytowej, a także na wewnętrznych ocenach ryzyka związanego z Twoją zdolnością spłaty i ryzyka kredytowego ponoszonego przez banki i instytucje pożyczkowe.

Wysokość odsetek jest różna w zależności od banku i instytucji finansowej oraz tego, kto występuje o pożyczkę. Dlatego trzeba koniecznie sprawdzić ofertę możliwie największej liczby banków i pożyczkodawców, żeby znaleźć ofertę właśnie dla siebie.

WAŻNE: Żeby się dowiedzieć jakie oprocentowanie mogą Ci zaproponować banki i instytucje kredytowe musisz wysłać wniosek o pożyczkę.

W Lendo Polska możesz wystąpić o pożyczkę w wysokości od 1000 do 60 000 PLN.

Partnerzy współpracujący z Lendo Polska przeanalizują Twój wniosek, żeby zorientować się w Twojej sytuacji finansowej i ocenić Twoją przyszłą zdolność do spłaty pożyczki. Na tej podstawie określą, ile możesz pożyczyć i na jakich warunkach.

Zazwyczaj można obniżyć koszty pożyczki i kredytu stosując konsolidację wielu pożyczek w jedną.

Korzystając z pośrednictwa Lendo Polska możesz wystąpić z wnioskiem o pożyczkę w takiej wysokości, żeby pokryła obecne pożyczki i kredyty. Jeżeli partnerzy współpracujący z Lendo Polska zaoferują Ci pożyczkę w takiej wysokości, będziesz mógł samodzielnie spłacić stare pożyczki i kredyty.

W zależności od banków czy instytucji pożyczkowych czas oczekiwania na pieniądze może być różny.

Mniejsze kwoty są zazwyczaj dostępne szybciej.

Niektórzy z naszych partnerów oferują pożyczki osobom bez wiarygodności kredytowej, ale to oni przeprowadzają indywidualną ocenę każdego przypadku Klienta i Lendo Polska nie ma na to żadnego wpływu.

Możesz spłacić pożyczkę w dowolnym terminie.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o procesie spłaty i ewentualnych kosztach skontaktuj się bezpośrednio z pożyczkodawcą.

Możesz sam wybrać okres spłaty, od 3 miesięcy do 7 lat

 • Wybierz interesującą Cię kwotę oraz okres spłaty kredytu
 • Wypełnij kolejne pola wnioski
 • Po wysłaniu wniosku, zostaniesz poproszony o wpisanie na stronie otrzymanego kodu z sms
 • Po weryfikacji Twoich danych, nasi partnerzy złożą Tobie realną ofertę pożyczki/kredytu (pierwsze oferty są widoczne w ciągu kilku minut) maksymalnie do 24h
 • Spośród wszystkich ofert wybierz najlepszą, wedle własnych preferencji
 • Zostaniesz przekierowany na stronę pożyczkodawcy/kredytodawcy aby potwierdzić podane dane, zapoznać się z umową oraz sfinalizować wypłatę środków

Nasi partnerzy posiadają różne kryteria do przyznania pożyczki, natomiast głównymi warunkami są:

 • obywatelstwo polskie
 • ważny dowód osobisty
 • stały dochód
 • wiek od 18 do 80 lat
 • własny rachunek bankowy w banku zarejestrowanym na terenie polski
 • odpowiednia zdolność kredytowa
 • brak negatywnych wpisów w bazach BIK

Wystarczy, że wypełnisz wniosek a twój profil zostanie utworzony automatycznie. Będziesz mógł/mogła zalogować się do niego w dowolnym momencie poprzez kliknięcie przycisku "zaloguj się" na stronie głównej.