Jak działa gwarancja bankowa?

W zakresie zawieranych umów i transakcji handlowych często można spotkać się z pojęciem gwarancji bankowych, będącą formą zabezpieczenia przedsięwzięcia. Czym jednak jest gwarancja bankowa? Jakie niesie korzyści oraz jakie są jej założenia? Odpowiadamy na powyższe pytania.

Czym jest gwarancja bankowa?

Pojęcie gwarancji bankowej jest zdefiniowane w art. 81 ustawy Prawo bankowe. Zgodnie z brzmieniem ww. przepisu, „gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w ty zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji – bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku”.

W praktyce oznacza to, że bank staje się gwarantem wykonania umowy lub transakcji w przypadku, w którym zleceniodawca gwarancji nie wywiąże się ze swojego zobowiązania wobec jej beneficjenta. W takiej sytuacji podmiot będący beneficjentem nie otrzyma należnej mu sumy pieniężnej od osoby zobowiązanej, a właśnie od banku.

Jakie są rodzaje gwarancji?

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje gwarancji bankowych. Jej podstawowym wariantem jest gwarancja warunkowa, zgodnie z którą gwarantowana kwota będzie wypłacona beneficjentowi w przypadku, w którym ten wykaże (np. odpowiednimi dokumentami), że spełniły się warunki wypłaty gwarancji. Może to nastąpić np. po nieuregulowaniu przez kontrahenta kosztów transakcji. W przypadku gwarancji bezwarunkowej, beneficjent otrzyma żądaną kwotę od gwaranta bez obowiązku wykazania, że wystąpiły przesłanki do uruchomienia gwarancji.

Wystarczy jedynie, że beneficjent złoży do banku stosowny wniosek. Jest to ryzykowna opcja dla zleceniodawcy, daje bowiem beneficjentowi prawo do nadużyć.

Warunki udzielenia gwarancji bankowej

Udzielenie gwarancji bankowej obarczone jest ryzykiem wobec banku-gwaranta. Aby ocenić to ryzyko, bank dokona analizy zleceniodawcy pod względem jego zdolności kredytowej.

Tylko w sytuacji, w której wiarygodność klienta wyda się bankowi akceptowalna, udzielona zostanie gwarancja. Jednak w tym celu bank może zażądać dodatkowych gwarancji ze strony zleceniodawcy. Jej zabezpieczeniem może być np. zastaw udzielony w formie środków pieniężnych, czy też w formie hipoteki. Będzie to zależne od indywidualnego podejścia banku oraz od poziomu wiarygodności klienta.

W jakim celu udzielane są gwarancje bankowe?

Gwarancje bankowe udzielone są przede wszystkim w celu zabezpieczenia transakcji i umów. Daje ona pewność beneficjentowi, że otrzyma on należną mu kwotę nawet w sytuacji, w której drugi z kontrahentów – po wykonaniu umowy – nie dokona względem niego spłaty zobowiązania.

Należy dodać, że gwarancja bankowa może być także formą zabezpieczenia np. kredytu lub cła. Jednocześnie gwarancje bankowe podnoszą wiarygodność finansową przedsiębiorstw i pozwalają im na nawiązanie nowych stosunków gospodarczych. W trakcie negocjowania umów, uzyskanie gwarancji może być również warunkiem stawianym przedsiębiorstwom, które nie mają jeszcze wypracowanej renomy na rynku.

Ponadto, gwarancja będzie częstym zabezpieczeniem transakcji opiewających na duże kwoty pieniężne.

Kiedy wygasa gwarancja bankowa?

Gwarancja bankowa udzielona zostaje zawsze na czas określony (regulowany jest w umowie gwarancji). Jej wygaśnięcie możliwe jest jednak jeszcze przed upływem określonego czasu.

Co do zasady, następuje to w sytuacji, gdy:

 • zobowiązania wobec beneficjenta gwarancji zostanie spłacone,
 • beneficjent dobrowolnie zrzeknie się gwarancji,
 • nastąpi inne zdarzenie określone w umowie gwarancji, które wywoła jej wygaśnięcie.

Zabezpieczenie kredytu? Wybierz odpowiednią pożyczkę

Gwarancja bankowa może również służyć jako zabezpieczenie kredytu. Aby mieć pewność, że gwarancja bankowa nie będzie musiała być uruchomiana, należy dobrać taki kredyt, który będzie dostosowany do potrzeb konsumenta i będzie optymalny w spłacie. Dobór takiej pożyczki możliwy jest np. dzięki usługom świadczonym przez Lendo Polska.

Gwarancje bankowe – jako zabezpieczenie wykonania umowy

Gwarancje bankowe dają pewność beneficjentowi gwarancji, że otrzyma on umowną sumę pieniężną w razie nieuregulowania zobowiązania przez swojego kontrahenta. Mechanizm ten służy przede wszystkim zabezpieczaniu dużych transakcji finansowych, może też podnieść wiarygodność przedsiębiorstwa, które nie wyrobiło sobie jeszcze odpowiedniej renomy rynkowej.

Często zadawane pytania & odpowiedzi

To nie Lendo Polska ustala wysokość oprocentowania tylko banki i instytucje pożyczkowe, z którymi Lendo Polska współpracuje.

Każdy bank oraz instytucja pożyczkowa rozpatruje Twój wniosek indywidualnie i zaproponuje Ci wysokość oprocentowania, opartą na analizie Twojej historii kredytowej, a także na wewnętrznych ocenach ryzyka związanego z Twoją zdolnością spłaty i ryzyka kredytowego ponoszonego przez banki i instytucje pożyczkowe.

Wysokość odsetek jest różna w zależności od banku i instytucji finansowej oraz tego, kto występuje o pożyczkę. Dlatego trzeba koniecznie sprawdzić ofertę możliwie największej liczby banków i pożyczkodawców, żeby znaleźć ofertę właśnie dla siebie.

WAŻNE: Żeby się dowiedzieć jakie oprocentowanie mogą Ci zaproponować banki i instytucje kredytowe musisz wysłać wniosek o pożyczkę.

W Lendo Polska możesz wystąpić o pożyczkę w wysokości od 1000 do 60 000 PLN.

Partnerzy współpracujący z Lendo Polska przeanalizują Twój wniosek, żeby zorientować się w Twojej sytuacji finansowej i ocenić Twoją przyszłą zdolność do spłaty pożyczki. Na tej podstawie określą, ile możesz pożyczyć i na jakich warunkach.

Zazwyczaj można obniżyć koszty pożyczki i kredytu stosując konsolidację wielu pożyczek w jedną.

Korzystając z pośrednictwa Lendo Polska możesz wystąpić z wnioskiem o pożyczkę w takiej wysokości, żeby pokryła obecne pożyczki i kredyty. Jeżeli partnerzy współpracujący z Lendo Polska zaoferują Ci pożyczkę w takiej wysokości, będziesz mógł samodzielnie spłacić stare pożyczki i kredyty.

W zależności od banków czy instytucji pożyczkowych czas oczekiwania na pieniądze może być różny.

Mniejsze kwoty są zazwyczaj dostępne szybciej.

Niektórzy z naszych partnerów oferują pożyczki osobom bez wiarygodności kredytowej, ale to oni przeprowadzają indywidualną ocenę każdego przypadku Klienta i Lendo Polska nie ma na to żadnego wpływu.

Możesz spłacić pożyczkę w dowolnym terminie.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o procesie spłaty i ewentualnych kosztach skontaktuj się bezpośrednio z pożyczkodawcą.

Możesz sam wybrać okres spłaty, od 3 miesięcy do 7 lat

 • Wybierz interesującą Cię kwotę oraz okres spłaty kredytu
 • Wypełnij kolejne pola wnioski
 • Po wysłaniu wniosku, zostaniesz poproszony o wpisanie na stronie otrzymanego kodu z sms
 • Po weryfikacji Twoich danych, nasi partnerzy złożą Tobie realną ofertę pożyczki/kredytu (pierwsze oferty są widoczne w ciągu kilku minut) maksymalnie do 24h
 • Spośród wszystkich ofert wybierz najlepszą, wedle własnych preferencji
 • Zostaniesz przekierowany na stronę pożyczkodawcy/kredytodawcy aby potwierdzić podane dane, zapoznać się z umową oraz sfinalizować wypłatę środków

Nasi partnerzy posiadają różne kryteria do przyznania pożyczki, natomiast głównymi warunkami są:

 • obywatelstwo polskie
 • ważny dowód osobisty
 • stały dochód
 • wiek od 18 do 80 lat
 • własny rachunek bankowy w banku zarejestrowanym na terenie polski
 • odpowiednia zdolność kredytowa
 • brak negatywnych wpisów w bazach BIK

Wystarczy, że wypełnisz wniosek a twój profil zostanie utworzony automatycznie. Będziesz mógł/mogła zalogować się do niego w dowolnym momencie poprzez kliknięcie przycisku "zaloguj się" na stronie głównej.