Czym jest kredyt klęskowy?

W kontekście prowadzonej działalności rolniczej niejednokrotnie można usłyszeć o tzw. kredytach klęskowych przysługującym rolnikom. Kredyty te mają na celu wsparcie gospodarstw rolnych dotkniętych klęską żywiołową.

Czym jednak jest kredyt klęskowy?

Jakie są jego cechy?

I kto może się o niego ubiegać?

Kredyt klęskowy, czyli rodzaj kredytu preferencyjnego

Kredyt klęskowy jest tzw. kredytem preferencyjnym, czyli kredytem przyznawanym w oparciu o korzystniejsze warunki niż warunki rynkowe. Korzystniejsza cena kredytu preferencyjnego wynika z faktu, że różnica pomiędzy ceną rynkową pożyczki a warunkami preferencyjnymi pokrywana jest z budżetu państwa.

Kredyty preferencyjne – w tym kredyt klęskowy – kierowane są do konkretnej grupy kredytobiorców. Z założenia, kredyt ten ma stymulować podmioty gospodarcze do zachowań pożądanych z perspektywy polityki gospodarczej.

Do kogo kierowany jest kredyt klęskowy?

Kredyt klęskowy kierowany jest do podmiotów prowadzących działalność rolniczą, których produkcja w znacznej części została uszczuplona za sprawą klęski żywiołowej. W ogólnym ujęciu, kredyt klęskowy ma na celu wsparcie rolników, którzy ponieśli straty w wyniku nieurodzaju.

Co istotne, kredyt klęskowy jest współfinansowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). O kredyt klęskowy może ubiegać się zasadniczo każdy podmiot prowadzący gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej. Będą to zatem rolnicy indywidualni (osoby fizyczne), jak również każde przedsiębiorstwo (mikro, makro, średnie przedsiębiorstwa oraz duże przedsiębiorstwa) – bez względu na to, czy posiada ono osobowość prawną, czy też jej nie posiada.

Po jakich zdarzeniach można ubiegać się o kredyt?

Warunkiem przyznania kredytu klęskowego jest poniesienie strat w gospodarstwie rolnym spowodowanymi klęską żywiołową. Nieurodzaj może być następstwem szeregu zjawisk atmosferycznych, takich jak:

 • susza, 
 • deszcz nawalny, 
 • wiosenne przymrozki, 
 • grad, 
 • huragan, 
 • powódź, 
 • lawina, 
 • piorun, 
 • obsunięcie się ziemi, 
 • ujemne skutki przezimowania.

Jakie są warunki udzielenia kredytu?

To, w jakiej wysokości i na jakich warunkach będzie udzielony kredyt klęskowy, zależy od skali strat poniesionych przez gospodarstwo. Jeżeli szkody wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji rolnej, dofinansowanie do oprocentowania kredytu przyznawane jest na zasadach de minimis w rolnictwie.

W przypadku, w którym straty przekroczą wartość 30% średniej rocznej produkcji, kredyt klęskowy może być udzielony na korzystniejszych warunkach.

Ponadto, kredyt ten będzie również mógł być przyznany w sytuacji, w której szkody poniesione w środkach trwałych przekroczą kwotę1050 zł. Maksymalną kwotą kredytu dla gospodarstw rolnych jest 5 mln zł oraz 8 mln zł dla działów specjalnych produkcji rolnej.

Kredyt klęskowy – dwa rodzaje kredytu

Kredyty klęskowe dzielą się na dwa rodzaje, tj. kredyt klęskowy inwestycyjny oraz kredyt klęskowy obrotowy.

Kredyt klęskowy inwestycyjny może być przyznany na odtworzenie środków trwałych, czyli np. przeprowadzenia niezbędnych napraw budynków na terenie gospodarstwa, czy też na zakup nowych maszyn rolniczych w miejsce zniszczonych urządzeń.

Z kolei kredyt obrotowy może być przyznany na ponoszenie nakładów niezbędnych do przywrócenia produkcyjności, takich jak materiał siewny, środki ochrony roślin, paliwo przeznaczone na cele związane z działalnością rolniczą, czy też na nawozy mineralne, pasze oraz żywy inwentarz.

W jaki sposób zwrócić się o kredyt klęskowy?

By móc ubiegać się o kredyt klęskowy, po wystąpieniu szkody należy zgłosić ją we właściwym urzędzie gminy. Kolejno, przez wojewodę powołana zostanie komisja, która oszacuje faktyczne straty poniesione przez gospodarstwo i wyda opinię potwierdzającą zaistnienie szkód.

Następnie, po uruchomieniu odpowiednich środków przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, podmiot prowadzący działalność rolniczą będzie mógł wystąpić z wnioskiem o przyznanie kredytu do banku współpracującego z Agencją Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa.

Finalnie, jeżeli bank pozytywnie rozpatrzy wniosek kredytowy, ustalana jest wysokość pożyczki oraz warunki jej spłaty.

Pomoc w znalezieniu odpowiedniego kredytu

W zależności od banku oferującego kredyt klęskowy, warunki spłaty mogą być bardziej lub mniej korzystne dla podmiotu dotkniętego nieurodzajem. Lendo Polska pomoże w odnalezieniu takiego kredytu, który będzie optymalny dla wnioskującego podmiotu i umożliwi mu szybkie przywrócenie właściwego poziomu produkcji.

Kredyt klęskowy – na wypadek klęski żywiołowej

Rolnicy dotknięci klęską żywiołową mogą złożyć wniosek o przyznanie kredytu klęskowego. Kredyt ten pomoże podmiotom prowadzącym działalność rolniczą w ratowaniu gospodarstwa rolnego i w przywróceniu odpowiedniego poziomu produkcji rolnej. Dzięki Lendo Polska możliwe będzie odszukanie bardzo korzystnej oferty pożyczkowej.

Często zadawane pytania & odpowiedzi

To nie Lendo Polska ustala wysokość oprocentowania tylko banki i instytucje pożyczkowe, z którymi Lendo Polska współpracuje.

Każdy bank oraz instytucja pożyczkowa rozpatruje Twój wniosek indywidualnie i zaproponuje Ci wysokość oprocentowania, opartą na analizie Twojej historii kredytowej, a także na wewnętrznych ocenach ryzyka związanego z Twoją zdolnością spłaty i ryzyka kredytowego ponoszonego przez banki i instytucje pożyczkowe.

Wysokość odsetek jest różna w zależności od banku i instytucji finansowej oraz tego, kto występuje o pożyczkę. Dlatego trzeba koniecznie sprawdzić ofertę możliwie największej liczby banków i pożyczkodawców, żeby znaleźć ofertę właśnie dla siebie.

WAŻNE: Żeby się dowiedzieć jakie oprocentowanie mogą Ci zaproponować banki i instytucje kredytowe musisz wysłać wniosek o pożyczkę.

W Lendo Polska możesz wystąpić o pożyczkę w wysokości od 1000 do 60 000 PLN.

Partnerzy współpracujący z Lendo Polska przeanalizują Twój wniosek, żeby zorientować się w Twojej sytuacji finansowej i ocenić Twoją przyszłą zdolność do spłaty pożyczki. Na tej podstawie określą, ile możesz pożyczyć i na jakich warunkach.

Zazwyczaj można obniżyć koszty pożyczki i kredytu stosując konsolidację wielu pożyczek w jedną.

Korzystając z pośrednictwa Lendo Polska możesz wystąpić z wnioskiem o pożyczkę w takiej wysokości, żeby pokryła obecne pożyczki i kredyty. Jeżeli partnerzy współpracujący z Lendo Polska zaoferują Ci pożyczkę w takiej wysokości, będziesz mógł samodzielnie spłacić stare pożyczki i kredyty.

W zależności od banków czy instytucji pożyczkowych czas oczekiwania na pieniądze może być różny.

Mniejsze kwoty są zazwyczaj dostępne szybciej.

Niektórzy z naszych partnerów oferują pożyczki osobom bez wiarygodności kredytowej, ale to oni przeprowadzają indywidualną ocenę każdego przypadku Klienta i Lendo Polska nie ma na to żadnego wpływu.

Możesz spłacić pożyczkę w dowolnym terminie.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o procesie spłaty i ewentualnych kosztach skontaktuj się bezpośrednio z pożyczkodawcą.

Możesz sam wybrać okres spłaty, od 3 miesięcy do 7 lat

 • Wybierz interesującą Cię kwotę oraz okres spłaty kredytu
 • Wypełnij kolejne pola wnioski
 • Po wysłaniu wniosku, zostaniesz poproszony o wpisanie na stronie otrzymanego kodu z sms
 • Po weryfikacji Twoich danych, nasi partnerzy złożą Tobie realną ofertę pożyczki/kredytu (pierwsze oferty są widoczne w ciągu kilku minut) maksymalnie do 24h
 • Spośród wszystkich ofert wybierz najlepszą, wedle własnych preferencji
 • Zostaniesz przekierowany na stronę pożyczkodawcy/kredytodawcy aby potwierdzić podane dane, zapoznać się z umową oraz sfinalizować wypłatę środków

Nasi partnerzy posiadają różne kryteria do przyznania pożyczki, natomiast głównymi warunkami są:

 • obywatelstwo polskie
 • ważny dowód osobisty
 • stały dochód
 • wiek od 18 do 80 lat
 • własny rachunek bankowy w banku zarejestrowanym na terenie polski
 • odpowiednia zdolność kredytowa
 • brak negatywnych wpisów w bazach BIK

Wystarczy, że wypełnisz wniosek a twój profil zostanie utworzony automatycznie. Będziesz mógł/mogła zalogować się do niego w dowolnym momencie poprzez kliknięcie przycisku "zaloguj się" na stronie głównej.