Czy raty kredytu można wrzucić w koszty?

Prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej wymaga czasem skorzystania z wsparcia finansowego w postaci kredytu udzielanego przez bank lub inną instytucję finansową.

Zobacz czy raty kredytu można wrzucić w koszty? Aby zapewnić płynność finansową firmy czy prowadzić inwestycje służące rozwojowi przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy często zmuszeni są do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci kredytów bankowych. Zaciągnięcie tego typu zobowiązania niesie jednak ze sobą dodatkowe koszty, takie jak opłaty prowizyjne, odsetki czy ubezpieczenie.

Niektóre z tych wydatków można jednak zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Wliczenie kosztów kredytu w koszty uzyskiwania przychodu to warte uwagi udogodnienie dla przedsiębiorców chcących odciążyć firmowy budżet.

Sprawdzamy zatem w jakim zakresie i formie można wrzucić kredyt w koszt firmy?

Spłata raty kredytu a koszty uzyskania przychodu

Czy raty kredytu można wrzucić w koszty?

Odpowiedź na to pytanie wymaga rozróżnienia części składowych raty kredytu. W koszty uzyskania przychodu nie można bowiem wliczyć części kapitałowej raty kredytu. Można jednak uwzględnić skapitalizowane odsetki, czyli koszty dodatkowe pożyczki oraz prowizję i opłaty z tytułu ubezpieczenia kredytu. Zgodnie z art. 23 ustawy o PIT kredyt zaciągnięty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie powoduje powstania przychodu podatkowego. Nie podlega on tym samym opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz podatkiem od towarów i usług.

Wobec powyższego spłata sumy rat kredytu firmowego nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Jednakże, kosztem tym może być część odsetkowa raty kredytu oraz wydatki związane z udzieleniem czy obsługą tego zobowiązania. Warto wiedzieć, że powyższe koszty można odliczyć, gdy pierwsza rata pożyczki nie została jeszcze spłacona. Pokryty już koszt nie może bowiem zostać wrzucony w koszty.

Odsetki jako koszt prowadzonej działalności

Możliwość zaliczenia odsetek od kredytu w koszty przysługuje niezależnie od rodzaju kredytu, pod warunkiem jednak, że jest on bezpośrednio związany z działalnością gospodarczą, a tym samym przyczyni się do osiągania dalszych przychodów przez firmę. Odsetki od kredytu są zaliczane do kosztów w momencie ich faktycznej zapłaty i zaksięgowania w Księdze Przychodów i Rozchodów.

Naliczone przez bank, ale nie zapłacone przez kredytobiorcę odsetki oraz odsetki od kredytów umorzonych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Inne wydatki związane z kredytem

Jeśli zaciągnięty kredyt związany jest z działalnością gospodarczą, oprócz odsetek od kredytu, do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć można również opłaty bankowe i prowizje związane z jego uzyskaniem, bądź spłatą. Ponadto do kosztów można także wrzucić opłaty z tytułu ubezpieczenia kredytu.

Jeśli jednak ubezpieczeniem tym jest ubezpieczenie na życie kredytobiorcy, do którego kupna jest on zobligowany by uzyskać kredyt, to opłat z tym związanych nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Prowizje oraz opłaty związane z ubezpieczeniem odliczane są w momencie ich poniesienia.

Warto jednak przy tym pamiętać, że w przypadku prowizji od kredytu na zakup środka trwałego, wliczenie jej w koszty uzyskania przychodów może nastąpić dopiero w momencie oddania środka trwałego do użytkowania, gdyż wcześniej będzie powiększało jego wartość, a tym samym odpisy amortyzacyjne.

Kredyt hipoteczny a koszty uzyskania przychodu

Każda firma musi mieć swoją siedzibę. Często zdarza się, że przedsiębiorcy lokują biuro swojej firmy w nieruchomości, której są właścicielami. Wówczas, w przypadku zaciągnięcia kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości, istnieje możliwość wliczenia jego kosztów w koszty uzyskania przychodu proporcjonalnie do powierzchni, jaką przedsiębiorstwo zajmuje danej nieruchomości.

Ponadto, w koszty można wpisać remont lokalu oraz jego wyposażenie, a także pozostałe wydatki związane z korzystaniem z nieruchomości w celach firmowych. Mowa między innymi o kosztach gazu, prądu czy czynszu. Jeśli siedzibą przedsiębiorstwa jest cały lokal, kosztem będą wszystkie poniesione nakłady. W innym wypadku, oblicza się je procentowo.

Kredyt na samochód a koszty działalności firmy

Podobnie jak w przypadku innych kredytów, raty kredytu na zakup samochodu firmowego nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. W kosztach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej można uwzględnić jedynie opłacone odsetki.

Natomiast samochód firmowy należy uwzględnić w ewidencji środków trwałych i poddać amortyzacji.

Często zadawane pytania & odpowiedzi

To nie Lendo Polska ustala wysokość oprocentowania tylko banki i instytucje pożyczkowe, z którymi Lendo Polska współpracuje.

Każdy bank oraz instytucja pożyczkowa rozpatruje Twój wniosek indywidualnie i zaproponuje Ci wysokość oprocentowania, opartą na analizie Twojej historii kredytowej, a także na wewnętrznych ocenach ryzyka związanego z Twoją zdolnością spłaty i ryzyka kredytowego ponoszonego przez banki i instytucje pożyczkowe.

Wysokość odsetek jest różna w zależności od banku i instytucji finansowej oraz tego, kto występuje o pożyczkę. Dlatego trzeba koniecznie sprawdzić ofertę możliwie największej liczby banków i pożyczkodawców, żeby znaleźć ofertę właśnie dla siebie.

WAŻNE: Żeby się dowiedzieć jakie oprocentowanie mogą Ci zaproponować banki i instytucje kredytowe musisz wysłać wniosek o pożyczkę.

W Lendo Polska możesz wystąpić o pożyczkę w wysokości od 1000 do 60 000 PLN.

Partnerzy współpracujący z Lendo Polska przeanalizują Twój wniosek, żeby zorientować się w Twojej sytuacji finansowej i ocenić Twoją przyszłą zdolność do spłaty pożyczki. Na tej podstawie określą, ile możesz pożyczyć i na jakich warunkach.

Zazwyczaj można obniżyć koszty pożyczki i kredytu stosując konsolidację wielu pożyczek w jedną.

Korzystając z pośrednictwa Lendo Polska możesz wystąpić z wnioskiem o pożyczkę w takiej wysokości, żeby pokryła obecne pożyczki i kredyty. Jeżeli partnerzy współpracujący z Lendo Polska zaoferują Ci pożyczkę w takiej wysokości, będziesz mógł samodzielnie spłacić stare pożyczki i kredyty.

W zależności od banków czy instytucji pożyczkowych czas oczekiwania na pieniądze może być różny.

Mniejsze kwoty są zazwyczaj dostępne szybciej.

Niektórzy z naszych partnerów oferują pożyczki osobom bez wiarygodności kredytowej, ale to oni przeprowadzają indywidualną ocenę każdego przypadku Klienta i Lendo Polska nie ma na to żadnego wpływu.

Możesz spłacić pożyczkę w dowolnym terminie.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o procesie spłaty i ewentualnych kosztach skontaktuj się bezpośrednio z pożyczkodawcą.

Możesz sam wybrać okres spłaty, od 3 miesięcy do 7 lat

 • Wybierz interesującą Cię kwotę oraz okres spłaty kredytu
 • Wypełnij kolejne pola wnioski
 • Po wysłaniu wniosku, zostaniesz poproszony o wpisanie na stronie otrzymanego kodu z sms
 • Po weryfikacji Twoich danych, nasi partnerzy złożą Tobie realną ofertę pożyczki/kredytu (pierwsze oferty są widoczne w ciągu kilku minut) maksymalnie do 24h
 • Spośród wszystkich ofert wybierz najlepszą, wedle własnych preferencji
 • Zostaniesz przekierowany na stronę pożyczkodawcy/kredytodawcy aby potwierdzić podane dane, zapoznać się z umową oraz sfinalizować wypłatę środków

Nasi partnerzy posiadają różne kryteria do przyznania pożyczki, natomiast głównymi warunkami są:

 • obywatelstwo polskie
 • ważny dowód osobisty
 • stały dochód
 • wiek od 18 do 80 lat
 • własny rachunek bankowy w banku zarejestrowanym na terenie polski
 • odpowiednia zdolność kredytowa
 • brak negatywnych wpisów w bazach BIK

Wystarczy, że wypełnisz wniosek a twój profil zostanie utworzony automatycznie. Będziesz mógł/mogła zalogować się do niego w dowolnym momencie poprzez kliknięcie przycisku "zaloguj się" na stronie głównej.