Czy możliwe jest odstąpienie od umowy kredytowej?

Rezygnacja z kredytu jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które zbyt pochopnie podjęły decyzję o zaciągnięciu zobowiązania. Procedura odstąpienia od umowy kredytowej nie jest skomplikowana. Podpowiadamy jak ją przeprowadzi.

Prawo do odstąpienia od umowy kredytowej wynika z ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Przywilej ten dotyczy zobowiązań zaciągniętych w kwocie do 255 550 zł. Wycofanie się z umowy z bankiem opiera się na kilku zasadach. Oto najważniejsze z nich.

Kiedy można odstąpić od umowy kredytu?

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy kredytowej zawarte są w umowie. Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim kredytobiorca ma prawo odstąpić od zaciągniętego zobowiązania w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy kredytowej. Aby to zrobić nie musi uzasadniać powodów swojej decyzji oraz ponosić żadnych kosztów z tego tytułu.

Warto wiedzieć, że w momencie rezygnacji z kredytu w ciągu 14 dni bank ma obowiązek zwrócić poniesione przez kredytobiorcę koszty związane z zawarciem umowy, na przykład prowizję przy wypłacie kredytu. Bank może jednak domagać się zwrotu niektórych kosztów poniesionych w związku z daną umową, takich jak opłaty notarialne.

W jaki sposób zrezygnować z umowy?

Aby skutecznie zrezygnować z kredytu należy złożyć pisemny wniosek. Wystarczy uzupełnić dokument, który dołączony jest do umowy kredytu konsumenckiego, podpisać go i dostarczyć do placówki bankowej lub wysłać pocztą.

Skutki odstąpienie od umowy kredytowej

Odstąpienie od umowy kredytowej powoduje, że umowa traci swoją moc prawną i zapisy w niej zawarte przestają obowiązywać strony.

W skutek odstąpienia od umowy kredytowej kredytobiorca ma obowiązek zwrócić kredytodawcy kwotę zaciągniętego kredytu, wliczając w to odsetki za okres, w którym kredytobiorca faktycznie dysponował pożyczoną kwotą, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia oświadczenia, w którym odstępuje od umowy.

Odstąpienie od umowy kredytowej a zakupy na raty

Zakupy na raty, w tym zakupy online to forma kredytu konsumenckiego dlatego też, podlegają takim samym zasadom, co kredyty konsumenckie. Wobec powyższego mamy prawo złożyć rezygnację z zakupu na raty, nie ponosząc przy tym żadnych konsekwencji. Termin jest niezmienny i wynosi 14 dni od dnia zakupienia towaru.

Pamiętaj jednak, że sklep wcale nie musi przyjąć od ciebie zakupionego na raty towaru. Wówczas zobowiązany jesteś do poniesienia kosztów jego nabycia poprzez zapłatę gotówką.

Odstąpienie od umowy kredytu hipotecznego

Zasady odstąpienia od umowy kredytu hipotecznego zawarte są w ustawie o kredycie hipotecznym z dnia 22 lipca 2017 roku. Podobnie jak w przypadku kredytu konsumenckiego rezygnacja z kredytu tego rodzaju jest możliwa w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu zawarcia umowy kredytowej.

W przypadku rezygnacji z kredytu hipotecznego klient będzie zmuszony do opłacenia odsetek naliczonych za czas korzystania z pieniędzy, które wypłacił bank oraz innych dodatków kosztów, jakie instytucja bankowa poniosła w związku z daną umową. Kwotę kredytu hipotecznego należy zwrócić w ciągu 30 dni.

Rezygnacja kredytu a ubezpieczenie kredytu

Jeżeli z zawartą umową kredytową związana była usługa dodatkowa w postaci ubezpieczenia, odstępując od umowy kredytowej, odstępujemy również od niej.

Wypowiedzenie umowy kredytu przez bank

Jeżeli kredytobiorca chce zrezygnować z umowy, powinien anulować ją w ciągu 14 dni. Inaczej otrzyma od banku powiadomienie o wypowiedzeniu umowy z racji braku płatności.

Odstąpienie od umowy kredytu nie jest tożsame z wypowiedzeniem umowy. Kredytodawca może wypowiedzieć umowę kredytową, kiedy kredytobiorca nie dotrzymuje jej warunków, w szczególności:

 • nie opłaca w terminie określonych w umowie pełnych rat kredytu, za co najmniej dwa okresy płatności,
 • nie opłaca zaległych rat albo ich części w terminie do 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wypowiedzenia umowy przez kredytodawcę.

Termin wypowiedzenia umowy kredytu konsumenckiego przez bank nie może być krótszy niż 30 dni.

Często zadawane pytania & odpowiedzi

To nie Lendo Polska ustala wysokość oprocentowania tylko banki i instytucje pożyczkowe, z którymi Lendo Polska współpracuje.

Każdy bank oraz instytucja pożyczkowa rozpatruje Twój wniosek indywidualnie i zaproponuje Ci wysokość oprocentowania, opartą na analizie Twojej historii kredytowej, a także na wewnętrznych ocenach ryzyka związanego z Twoją zdolnością spłaty i ryzyka kredytowego ponoszonego przez banki i instytucje pożyczkowe.

Wysokość odsetek jest różna w zależności od banku i instytucji finansowej oraz tego, kto występuje o pożyczkę. Dlatego trzeba koniecznie sprawdzić ofertę możliwie największej liczby banków i pożyczkodawców, żeby znaleźć ofertę właśnie dla siebie.

WAŻNE: Żeby się dowiedzieć jakie oprocentowanie mogą Ci zaproponować banki i instytucje kredytowe musisz wysłać wniosek o pożyczkę.

W Lendo Polska możesz wystąpić o pożyczkę w wysokości od 1000 do 60 000 PLN.

Partnerzy współpracujący z Lendo Polska przeanalizują Twój wniosek, żeby zorientować się w Twojej sytuacji finansowej i ocenić Twoją przyszłą zdolność do spłaty pożyczki. Na tej podstawie określą, ile możesz pożyczyć i na jakich warunkach.

Zazwyczaj można obniżyć koszty pożyczki i kredytu stosując konsolidację wielu pożyczek w jedną.

Korzystając z pośrednictwa Lendo Polska możesz wystąpić z wnioskiem o pożyczkę w takiej wysokości, żeby pokryła obecne pożyczki i kredyty. Jeżeli partnerzy współpracujący z Lendo Polska zaoferują Ci pożyczkę w takiej wysokości, będziesz mógł samodzielnie spłacić stare pożyczki i kredyty.

W zależności od banków czy instytucji pożyczkowych czas oczekiwania na pieniądze może być różny.

Mniejsze kwoty są zazwyczaj dostępne szybciej.

Niektórzy z naszych partnerów oferują pożyczki osobom bez wiarygodności kredytowej, ale to oni przeprowadzają indywidualną ocenę każdego przypadku Klienta i Lendo Polska nie ma na to żadnego wpływu.

Możesz spłacić pożyczkę w dowolnym terminie.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o procesie spłaty i ewentualnych kosztach skontaktuj się bezpośrednio z pożyczkodawcą.

Możesz sam wybrać okres spłaty, od 3 miesięcy do 7 lat

 • Wybierz interesującą Cię kwotę oraz okres spłaty kredytu
 • Wypełnij kolejne pola wnioski
 • Po wysłaniu wniosku, zostaniesz poproszony o wpisanie na stronie otrzymanego kodu z sms
 • Po weryfikacji Twoich danych, nasi partnerzy złożą Tobie realną ofertę pożyczki/kredytu (pierwsze oferty są widoczne w ciągu kilku minut) maksymalnie do 24h
 • Spośród wszystkich ofert wybierz najlepszą, wedle własnych preferencji
 • Zostaniesz przekierowany na stronę pożyczkodawcy/kredytodawcy aby potwierdzić podane dane, zapoznać się z umową oraz sfinalizować wypłatę środków

Nasi partnerzy posiadają różne kryteria do przyznania pożyczki, natomiast głównymi warunkami są:

 • obywatelstwo polskie
 • ważny dowód osobisty
 • stały dochód
 • wiek od 18 do 80 lat
 • własny rachunek bankowy w banku zarejestrowanym na terenie polski
 • odpowiednia zdolność kredytowa
 • brak negatywnych wpisów w bazach BIK

Wystarczy, że wypełnisz wniosek a twój profil zostanie utworzony automatycznie. Będziesz mógł/mogła zalogować się do niego w dowolnym momencie poprzez kliknięcie przycisku "zaloguj się" na stronie głównej.