Czemu służy ubezpieczenie kredytu i pożyczki?

Decydując się na zaciągniecie jakiegokolwiek kredytu czy pożyczki, musimy liczyć się z szeregiem dodatkowych opłat. Do całkowitej sumy, którą chcemy pożyczyć od banku musimy doliczyć m.in. prowizję dla banku za obsługę kredytu, odsetki oraz ubezpieczenie. Czemu właściwie służy ubezpieczenie kredytu i pożyczki?

Ubezpieczenie kredytu – czy jest konieczne?

Jeżeli chodzi o ubezpieczenie kredytów, to szczególną troską otacza się klientów zainteresowanych kredytem hipotecznym. Jest to sytuacja oczywista, bowiem kredyt mieszkaniowy łączy nas z bankiem na długie lata. Ustawa o kredycie hipotecznym z 2017 roku nakazuje doradcom kredytowym informować potencjalnych kredytobiorców o możliwości skorzystania z kredytu bez konieczności wykupowania produktów dodatkowych. W takiej sytuacji wyjątkiem jest oczywiście bezpłatny rachunek techniczny, na który kierowane będą raty kredytu.

Należy jednak mieć na uwadze, że produkty, które oferowane są „w zestawie” z kredytem, mogą wpłynąć na atrakcyjność oferty. Ubezpieczenie kredytu jest całkowicie dobrowolne, jednak rezygnacja z niego może spowodować, że bank tak przygotuje umowę kredytową, aby kredyt bez ubezpieczenia był dla nas kosztowny. W tym celu może podnieść oprocentowanie, zwiększyć marżę lub wymagać dodatkowych zabezpieczeń czy żyrantów.

Rodzaje ubezpieczeń kredytu

Nie istnieje jedna, standardowa polisa do kredytu. Każda z nich chroni kredytobiorcę w różnym zakresie, a różnica w składce może być niewielka.

Ubezpieczenie na życie

Jest to najczęściej proponowany rodzaj ubezpieczeń przy kredytach i pożyczkach. Ubezpieczenie na życie ma chronić rodzinę kredytobiorcy przed spłatą zadłużenia w przypadku jego śmierci, pokrywając kwotę, która pozostała do spłaty.

W przypadku kredytów hipotecznych istnieje możliwość obniżenia składki na ubezpieczenie lub całkowita z niego rezygnacja bez zmiany warunków kredytowych. Przez kilka lat jednak raty muszą być spłacane terminowo.

W przypadku śmierci jednego z kredytobiorców (jeżeli jest ich więcej), ubezpieczenie pokrywa tylko jego część.

Ubezpieczenie od utraty pracy

Ubezpieczenie to chroni nas kredytobiorców w przypadku utraty pracy pod warunkiem jednak, że posada nie została utracona w wyniku zwolnienia dyscyplinarnego czy złożonego wypowiedzenia. Ubezpieczenie to chroni to zwykle tylko osoby zatrudnione na umowę o pracę. Jeżeli więc pracujesz na umowę zlecenia bądź umowę o dzieło, lepiej nie decydować się na to ubezpieczenie, ponieważ i tak nie będziesz miał możliwości skorzystania z niego.

W przypadku ubezpieczenia od utraty pracy istotne jest także, że ubezpieczenie pokrywa spłatę kredytu tylko przez jakiś czas. Najkorzystniejszą opcją jest okres 12 miesięcy, co daje nam aż rok na znalezienie nowej pracy.

Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa

W przypadku, kiedy kredytobiorca ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, który uniemożliwi mu dalszą pracę, ubezpieczenie to pomoże w spłacie kredytu. Pokrycie niespłaconej części kredytu następuje na wniosek kredytobiorcy i jest możliwe tylko wtedy, gdy przedstawi on wszelkie dokumenty potwierdzające trwałe inwalidztwo, np. zaświadczenie z ZUS.

Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa stosuje się przy kredytach hipotecznych oraz konsumpcyjnych.

Ubezpieczenie pomostowe

Jest to ubezpieczenie, które bank zawiera, aby zabezpieczyć siebie i tylko w przypadku kredytów hipotecznych.

Jest to zabezpieczenia do momentu uzyskania przez bank wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. Ubezpieczenie to zwykle występuje w postaci po prostu wyższego oprocentowania, które obowiązuje, dopóki bank nie otrzyma odpisu księgi wieczystej z wpisaną hipoteką.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Nieoczekiwane zdarzenia losowe, takie jak wypadek czy długotrwała choroba, mogą zdarzyć się każdemu. W takiej sytuacji, kredytobiorca może stać się na jakiś czas niezdolny do pracy. Przed taką sytuacją również warto się zabezpieczyć, decydując się nas ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W sytuacji, gdy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek, ubezpieczyciel przez określony czas reguluje raty kredytu. Może to trwać od kilku do kilkunastu miesięcy, w zależności od umowy ubezpieczeniowej. Oczywiście w tym przypadku także konieczne jest przedłożenie odpowiednich dokumentów potwierdzających czasową niezdolność do pracy.

Ubezpieczenie nieruchomości

Zawierane jest przy kredytach hipotecznych.

Tego typu ubezpieczenie może być zawarte na dwa sposoby:

 • za pośrednictwem banku z ubezpieczycielem, z którym bank współpracuje;
 • samodzielnie, przedstawiając bankowi umowę z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym.

Decydując się na drugie rozwiązanie, musimy pamiętać, że warunki wybranej przez nas polisy muszą być zgodne z wymogami banku.

Ubezpieczenie nieruchomości zapewnia odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych. Jednak to nie kredytobiorca otrzymuje te fundusze, a bank na spłatę kredytu.

Ubezpieczenie od niskiego lub całkowitego braku wkładu własnego

Udzielając kredytu hipotecznego, banki wymagają 20% wkładu własnego. Kwota ta jest regulowana prawnie.

Zdarzają się jednak przypadki, w których banki udzielają kredytów przy zaledwie 10% wkładzie własnym. Jednak w takiej sytuacji konieczne jest wykupienie kredytu od niskiego lub całkowitego braku wkładu własnego. Za sprawą środków z ubezpieczenia spłacona zostanie ta część kredytu, która odpowiada różnicy pomiędzy wymaganym przez bank wkładem własny, a faktycznym wkładem wniesionym przez kredytobiorcę.

Ubezpieczenie kredytu i pożyczki – zapoznaj się z warunkami!

Bardzo często zdarza się, ze umowę ubezpieczeniową podpisujemy „w ciemno”, ufając zapewnieniom pracownika towarzystwa ubezpieczeniowego. Zdecydowanie nie powinno się tak robić. Decyzja o ubezpieczeniu kredytu lub pożyczki powinna być przemyślana i poprzedzona dogłębną analizą umowy.

Umowy z ubezpieczycielami mogą być skonstruowane w bardzo skomplikowany sposób. Często ich zapisy są niezrozumiałe dla zwykłego człowieka. Na co więc zwrócić szczególną uwagę, analizując taką umowę? Najważniejsze dla nas, jako kredytobiorców, są:

 • zakres ochrony; 
 • wyłączenia; 
 • okres, przez jaki ubezpieczyciel zobowiązuje się do spłaty rat; 
 • wysokość kwoty spłacanej w przypadku śmierci kredytobiorcy.

Jeżeli chodzi o okres, przez jaki ubezpieczyć zobowiązuje się do spłaty rat, warto porównać oferty kilu towarzystw ubezpieczeniowych. Może zdarzyć się tam, że jeden ubezpieczyciel zapewni nam ochronę na rok, a drugi na 6 miesięcy, a składka wcale nie będzie się różnić.

Bardzo istotna jest też kwestia zakresu ochrony. Powinien on być adekwatny do wysokości składki. W tym celu najlepiej porównać ofertę potencjalnego ubezpieczyciela z innymi ofertami. Można to zrobić w prosty sposób, korzystając z porównywarek internetowych.

Ubezpieczenie kredytu – wyłączenia

Mogą zdarzyć się sytuacje, w których ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, a tym samym spłaty kredytu. Analizując umowę ubezpieczeniową, warto więc zwrócić uwagę na wyłączenia. Do najczęstszych należą:

 •  zdarzenia, które mają miejsce z winy kredytobiorcy (np. zwolnienie się z pracy);
 • zdarzenia, do których doszło, gdy kredytobiorca był pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych; 
 • choroba, o której kredytobiorca nie poinformował ubezpieczyciela, a w wyniku której zmarł po zawarciu umowy; 
 • wiek powyżej 75 lat lub wyższy, określony w polisie.

Ubezpieczenie kredytu – czy warto?

Ubezpieczenie kredytu nie jest obowiązkowe. Czy warto więc płacić wyższą miesięczną ratę? Podejmując decyzję o zakupie ubezpieczenia warto przemyśleć kilka sytuacji. Przede wszystkim banki zwykle oferują tańszy kredyt tym, którzy dodatkowo zdecydują się na ubezpieczenie. Warto więc porównać wysokość wyższej raty bez ubezpieczenia i wysokość raty ze składką.

Jeżeli zdecydujemy się na kredyt bez ubezpieczenia, musimy pamiętać, że bank będzie wymagał od nas dodatkowych zabezpieczeń w postaci żyranta, poręczyciela czy zastawu. Należy więc zastanowić się, co jest dla nas bardziej uciążliwe: wyższe koszty czy więcej formalności.

Jeżeli nie zabezpieczymy nieruchomości ubezpieczeniem przy kredycie hipotecznym, bank ma prawo (i na pewno z niego skorzysta) wymagać od kredytobiorców dodatkowego zabezpieczenia, które pokryje szkody w przypadku zdarzeń losowych.

Nie możemy pominąć także kwestii bezpieczeństwa naszego i naszej rodziny w przypadku śmierci czy nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie kredytu i pożyczki ma więc sens, o ile polisa jest korzystna dla nas.

Często zadawane pytania & odpowiedzi

To nie Lendo Polska ustala wysokość oprocentowania tylko banki i instytucje pożyczkowe, z którymi Lendo Polska współpracuje.

Każdy bank oraz instytucja pożyczkowa rozpatruje Twój wniosek indywidualnie i zaproponuje Ci wysokość oprocentowania, opartą na analizie Twojej historii kredytowej, a także na wewnętrznych ocenach ryzyka związanego z Twoją zdolnością spłaty i ryzyka kredytowego ponoszonego przez banki i instytucje pożyczkowe.

Wysokość odsetek jest różna w zależności od banku i instytucji finansowej oraz tego, kto występuje o pożyczkę. Dlatego trzeba koniecznie sprawdzić ofertę możliwie największej liczby banków i pożyczkodawców, żeby znaleźć ofertę właśnie dla siebie.

WAŻNE: Żeby się dowiedzieć jakie oprocentowanie mogą Ci zaproponować banki i instytucje kredytowe musisz wysłać wniosek o pożyczkę.

W Lendo Polska możesz wystąpić o pożyczkę w wysokości od 1000 do 60 000 PLN.

Partnerzy współpracujący z Lendo Polska przeanalizują Twój wniosek, żeby zorientować się w Twojej sytuacji finansowej i ocenić Twoją przyszłą zdolność do spłaty pożyczki. Na tej podstawie określą, ile możesz pożyczyć i na jakich warunkach.

Zazwyczaj można obniżyć koszty pożyczki i kredytu stosując konsolidację wielu pożyczek w jedną.

Korzystając z pośrednictwa Lendo Polska możesz wystąpić z wnioskiem o pożyczkę w takiej wysokości, żeby pokryła obecne pożyczki i kredyty. Jeżeli partnerzy współpracujący z Lendo Polska zaoferują Ci pożyczkę w takiej wysokości, będziesz mógł samodzielnie spłacić stare pożyczki i kredyty.

W zależności od banków czy instytucji pożyczkowych czas oczekiwania na pieniądze może być różny.

Mniejsze kwoty są zazwyczaj dostępne szybciej.

Niektórzy z naszych partnerów oferują pożyczki osobom bez wiarygodności kredytowej, ale to oni przeprowadzają indywidualną ocenę każdego przypadku Klienta i Lendo Polska nie ma na to żadnego wpływu.

Możesz spłacić pożyczkę w dowolnym terminie.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o procesie spłaty i ewentualnych kosztach skontaktuj się bezpośrednio z pożyczkodawcą.

Możesz sam wybrać okres spłaty, od 3 miesięcy do 7 lat

 • Wybierz interesującą Cię kwotę oraz okres spłaty kredytu
 • Wypełnij kolejne pola wnioski
 • Po wysłaniu wniosku, zostaniesz poproszony o wpisanie na stronie otrzymanego kodu z sms
 • Po weryfikacji Twoich danych, nasi partnerzy złożą Tobie realną ofertę pożyczki/kredytu (pierwsze oferty są widoczne w ciągu kilku minut) maksymalnie do 24h
 • Spośród wszystkich ofert wybierz najlepszą, wedle własnych preferencji
 • Zostaniesz przekierowany na stronę pożyczkodawcy/kredytodawcy aby potwierdzić podane dane, zapoznać się z umową oraz sfinalizować wypłatę środków

Nasi partnerzy posiadają różne kryteria do przyznania pożyczki, natomiast głównymi warunkami są:

 • obywatelstwo polskie
 • ważny dowód osobisty
 • stały dochód
 • wiek od 18 do 80 lat
 • własny rachunek bankowy w banku zarejestrowanym na terenie polski
 • odpowiednia zdolność kredytowa
 • brak negatywnych wpisów w bazach BIK

Wystarczy, że wypełnisz wniosek a twój profil zostanie utworzony automatycznie. Będziesz mógł/mogła zalogować się do niego w dowolnym momencie poprzez kliknięcie przycisku "zaloguj się" na stronie głównej.