Umowa pożyczki – co to jest?

Umowa pożyczki jest jedną z najczęściej zawieranych umów w obrocie gospodarczym. Podlega ona regulacjom zawartym w kodeksie cywilnym i może być - między innymi - zawarta z podmiotami gospodarczymi (innymi niż banki) prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie udzielania pożyczek. Co warto wiedzieć o tego rodzaju wzajemnym zobowiązaniu?

Umowa pożyczki – czym jest?

Umowa pożyczki jest umową nazwaną, zdefiniowaną w art. 720 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego brzmieniem, „przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej ilości”.

Na podstawie umowy pożyczki następuje więc czasowe przeniesienie własności rzeczy lub określonej kwoty pieniężnej, pod warunkiem ich zwrotu w określonym czasie. Umowa pożyczki ma charakter konsensualny, do jej zwarcia wystarczy więc jedynie złożenie oświadczenia woli przez wszystkie strony umowy. Umowa nie wymaga żadnej konkretnej formy, a o jej skuteczności świadczy samo porozumienie stron.

Forma umowy pożyczki – czy forma zawsze jest obojętna?

Co do zasady, umowa pożyczki – jako umowa konsensualna – nie wymaga żadnej przepisanej formy. Może być więc zawarta zarówno ustnie, jak i pisemnie, ale też w drodze porozumienia zrozumiałego dla wszystkich stron umowy. Wyjątkiem jest jedynie pożyczka o wartości przekraczającej 1000 zł, która wymaga już zachowania formy dokumentowej.

Forma dokumentowa jest nową zawierania umów, wprowadzoną do kodeksu cywilnego w 2015 roku. W odniesieniu do art. 772 wystarczające będzie złożenie oświadczenia woli wyrażonego w formie dokumentu, który umożliwi ustalenie stron oświadczenia. W praktyce więc, umowa pożyczki może być zawarta na piśmie, ale także np. na nośniku elektronicznym.

Czas zawarcia umowy

Kodeks cywilny nie wymaga, by umowa pożyczki była zawarta na czas określony – choć co do zasady tego rodzaju porozumienia zawierają termin, w jakim przedmiot pożyczki ma zostać zwrócony w całości lub w części. Niemniej jednak możliwa jest sytuacja, w której umowa ta będzie zawarta bez wskazania terminu. Wówczas pożyczka będzie musiała być zwrócona w ciągu sześciu tygodni od dnia jej wypowiedzenia przez wierzyciela.

Dla zabezpieczenia interesów wszystkich ze stron, data zwrotu pożyczki powinna być określona w umowie.

Umowa odpłatna, czy nieodpłatna?

Umowa pożyczki nie musi mieć charakteru płatnego i nie musi nieść żadnych korzyści wierzycielowi. Jedynym jego roszczeniem będzie wówczas zwrot pożyczonej sumy pieniędzy bądź zwrot pożyczonej rzeczy. Pożyczka może jednak mieć także charakter odpłatny i będzie wiązała się z zyskiem dla strony pożyczającej.

Ceną pożyczki co do zasady są odsetki, których wysokość , w stosunku rocznym, nie może przekraczać wysokości dwukrotności odsetek ustawowych (od 18 marca 2020 roku odsetki ustawowe wynoszą 4,5%, ich dwukrotność zatem to 9% w skali roku).

Kto może zawrzeć umowę pożyczki?

Pożyczkę mogą przede wszystkim zawrzeć dwie osoby fizyczne. Do bycia przez nie stroną umowy pożyczki wymagana jest pełna zdolność do czynności prawnej, którą nabywa każda osobą z chwilą osiągnięcia pełnoletniości (tj. 18 roku życia). Ponadto, umowa pożyczki może być również zawarta pomiędzy dwoma podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Co więcej, podmiot prowadzący działalność gospodarczą może oczywiście udzielić pożyczki osobie fizycznej, ale też osoba fizyczna ma prawo do udzielania pożyczki np. spółce posiadającą osobowość prawną. Kodeks cywilny jest pod tym względem elastyczny i daje szerokie możliwości manewru.

Opłacalna pożyczka z Lendo Polska

Lendo Polska pozwala na zaciągnięcie korzystnych pożyczek na uczciwych warunkach. Możliwe będzie odnalezienie bardzo opłacalnej, klarownej i transparentnej oferty, która okaże się łatwa w spłacie oraz dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta.

Pożyczka – popularna umowa cywilnoprawna

Umowy pożyczki są popularnym rodzajem umowy, możliwym do zawarcia bez szczególnych obostrzeń. Może ona być zawiązana pomiędzy praktycznie każdymi podmiotami, w tym pomiędzy osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnej a spółkami handlowymi. Umowa ta ma też charakter konsensualny, nie wymaga zatem żadnej konkretnej formy dla swojej skuteczności.

Często zadawane pytania & odpowiedzi

To nie Lendo Polska ustala wysokość oprocentowania tylko banki i instytucje pożyczkowe, z którymi Lendo Polska współpracuje.

Każdy bank oraz instytucja pożyczkowa rozpatruje Twój wniosek indywidualnie i zaproponuje Ci wysokość oprocentowania, opartą na analizie Twojej historii kredytowej, a także na wewnętrznych ocenach ryzyka związanego z Twoją zdolnością spłaty i ryzyka kredytowego ponoszonego przez banki i instytucje pożyczkowe.

Wysokość odsetek jest różna w zależności od banku i instytucji finansowej oraz tego, kto występuje o pożyczkę. Dlatego trzeba koniecznie sprawdzić ofertę możliwie największej liczby banków i pożyczkodawców, żeby znaleźć ofertę właśnie dla siebie.

WAŻNE: Żeby się dowiedzieć jakie oprocentowanie mogą Ci zaproponować banki i instytucje kredytowe musisz wysłać wniosek o pożyczkę.

W Lendo Polska możesz wystąpić o pożyczkę w wysokości od 1000 do 60 000 PLN.

Partnerzy współpracujący z Lendo Polska przeanalizują Twój wniosek, żeby zorientować się w Twojej sytuacji finansowej i ocenić Twoją przyszłą zdolność do spłaty pożyczki. Na tej podstawie określą, ile możesz pożyczyć i na jakich warunkach.

Zazwyczaj można obniżyć koszty pożyczki i kredytu stosując konsolidację wielu pożyczek w jedną.

Korzystając z pośrednictwa Lendo Polska możesz wystąpić z wnioskiem o pożyczkę w takiej wysokości, żeby pokryła obecne pożyczki i kredyty. Jeżeli partnerzy współpracujący z Lendo Polska zaoferują Ci pożyczkę w takiej wysokości, będziesz mógł samodzielnie spłacić stare pożyczki i kredyty.

W zależności od banków czy instytucji pożyczkowych czas oczekiwania na pieniądze może być różny.

Mniejsze kwoty są zazwyczaj dostępne szybciej.

Niektórzy z naszych partnerów oferują pożyczki osobom bez wiarygodności kredytowej, ale to oni przeprowadzają indywidualną ocenę każdego przypadku Klienta i Lendo Polska nie ma na to żadnego wpływu.

Możesz spłacić pożyczkę w dowolnym terminie.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o procesie spłaty i ewentualnych kosztach skontaktuj się bezpośrednio z pożyczkodawcą.

Możesz sam wybrać okres spłaty, od 3 miesięcy do 7 lat

 • Wybierz interesującą Cię kwotę oraz okres spłaty kredytu
 • Wypełnij kolejne pola wnioski
 • Po wysłaniu wniosku, zostaniesz poproszony o wpisanie na stronie otrzymanego kodu z sms
 • Po weryfikacji Twoich danych, nasi partnerzy złożą Tobie realną ofertę pożyczki/kredytu (pierwsze oferty są widoczne w ciągu kilku minut) maksymalnie do 24h
 • Spośród wszystkich ofert wybierz najlepszą, wedle własnych preferencji
 • Zostaniesz przekierowany na stronę pożyczkodawcy/kredytodawcy aby potwierdzić podane dane, zapoznać się z umową oraz sfinalizować wypłatę środków

Nasi partnerzy posiadają różne kryteria do przyznania pożyczki, natomiast głównymi warunkami są:

 • obywatelstwo polskie
 • ważny dowód osobisty
 • stały dochód
 • wiek od 18 do 80 lat
 • własny rachunek bankowy w banku zarejestrowanym na terenie polski
 • odpowiednia zdolność kredytowa
 • brak negatywnych wpisów w bazach BIK

Wystarczy, że wypełnisz wniosek a twój profil zostanie utworzony automatycznie. Będziesz mógł/mogła zalogować się do niego w dowolnym momencie poprzez kliknięcie przycisku "zaloguj się" na stronie głównej.