Co to jest spread?

Spread, w kontekście kredytu, jest pojęciem związanym bezpośrednio z rynkiem walut i kosztem ich wymiany. Wpływa on również na cenę kredytów zaciąganych w obcej walucie i stanowi jeden z ich istotnych kosztów. Czym jednak jest spread? I jak realnie wpływa na wysokość pożyczki? Wyjaśniamy.

Czym jest spread?

Spread jest pojęciem szerokim i w ogólnym ujęciu oznacza różnicę pomiędzy ceną sprzedaży a ceną kupna aktywów. W kontekście kredytu mówimy tu przede wszystkim o spreadzie walutowym, czyli różnicą pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży środków pieniężnych. Omówienie tego zjawiska wymaga przybliżenia charakterystyki sposobu wymiany walut.

W przypadku ustalania ceny danej waluty rozróżnić można trzy rodzaje tzw. kursów, takich jak kurs sprzedaży, kurs kupna oraz kurs rynkowy. Kursem rynkowym jest faktyczna wartość danej waluty, kurs sprzedaży jest ceną, za jaką sprzedawana jest waluta, natomiast kurs kupna oznacza cenę, za jaką instytucja odkupi od klienta wybrane środki pieniężne. Kurs sprzedaży zawsze będzie wyższy od kursu kupna.

Zasada obliczania spreadu

Sposób obliczania spreadu jest prosty i pozwala na porównanie ofert kupna i sprzedaży w różnych bankach i kantorach. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że kursy walut oznaczane są do czterech miejsc po przecinku. Oznacza to, że różnice w ich cenie mogą zmieniać się o wartość wynoszącą 1/100 jednego grosza (jedną setną grosza).

Obliczając faktyczną wysokość spreadu (wyrażoną w realnym pieniądzu) konieczne jest wykorzystanie tzw. pipsów. Pips jest najmniejszą wartością, o jaką może zmienić się wartość danej waluty. W naszym przypadku wartość jednego grosza będzie równoznaczna stu pipsom.

Jak obliczyć spread - przykład

Na dzień 06.03.2020 roku kurs sprzedaży euro wynosi 4,3123 zł, a kupna – 4,2913 zł. Różnica między kursem sprzedaży a kursem zakupu wynosi zatem 0,0210. Jeżeli pomnożymy to przez 100 (tyle pipsów daje jeden grosz) otrzymamy kwotę 2,1 grosza. Tyle dokładnie wynosi różnica pomiędzy ceną sprzedaży a ceną kupna waluty w wysokości 1 euro.

Należy pamiętać, że wysokość spreadu nie jest równoznaczna z wysokością marży banku czy kantoru. Spread oznacza – co do zasady – podwójną wartość marży (czyli sumę marży z kupna i sprzedaży waluty), zatem prowizja dla podmiotu handlującego walutami wynosi ok. 50% obliczonego spreadu.

Różnica pomiędzy spreadem bankowym a spreadem w kantorze

Różnice pomiędzy spreadem w kursach bankowych a w kursach oferowanych przez kantory są diametralnie różne. Różnica między kursem sprzedaży a kursem kupna w kantorze na ogół nie przekracza jednego procenta. Spready w bankach są wyższe, a różnice mogą sięgać nawet 8% względem spreadów ustalanych przez kantory (szczególnie kantory internetowe).

Jak spread wpływa na koszt kredytu?

Wysokość spreadu może w bardzo znaczący sposób wpłynąć na wysokość kredytu udzielanego w walucie obcej. Wynika to z faktu, że udzielając kredytu bank przelicza go uwzględniając kurs kupna (czyli kurs tańszy), natomiast wyliczenie kwoty spłaty odbywa się już w oparciu o przelicznik kursu sprzedaży (czyli kursu wyższego).

W rzeczywistości więc, klient – oprócz ponoszenia kosztów kredytu związanych z jego oprocentowaniem i z prowizjami – ponosi także koszty wynikające z dużej rozpiętości pomiędzy kursem sprzedaży a kursem kupna waluty. Należy też zwrócić uwagę, że spread w kursach bankowych jest wysoki i może sięgać nawet 8%.

Skorzystaj z optymalnego kredytu

Należy więc mieć świadomość, że spread realnie wpływa na wysokość kredytu i dodatkowo podnosi cenę pożyczki zaciąganej w obcej walucie. Dzięki Lendo Polska możliwe jest przestudiowanie ofert pożyczkowych różnych banków, dzięki czemu możliwe będzie skorzystanie z najbardziej opłacalnej opcji pożyczkowej na rynku.

Spread – wartość, która ma znaczenie

Spread walutowy oznacza różnicę w cenie kursów sprzedaży i kupna danej waluty. Ma on także bezpośredni wpływ na wysokość rat związanych ze spłatą kredytu pobranego w obcej walucie. W przypadku podjęcia decyzji o pobraniu takiej pożyczki, należy zwrócić uwagę właśnie na wysokość spreadu, by zaciągnięte zobowiązanie było w pełni opłacalne.

Często zadawane pytania & odpowiedzi

To nie Lendo Polska ustala wysokość oprocentowania tylko banki i instytucje pożyczkowe, z którymi Lendo Polska współpracuje.

Każdy bank oraz instytucja pożyczkowa rozpatruje Twój wniosek indywidualnie i zaproponuje Ci wysokość oprocentowania, opartą na analizie Twojej historii kredytowej, a także na wewnętrznych ocenach ryzyka związanego z Twoją zdolnością spłaty i ryzyka kredytowego ponoszonego przez banki i instytucje pożyczkowe.

Wysokość odsetek jest różna w zależności od banku i instytucji finansowej oraz tego, kto występuje o pożyczkę. Dlatego trzeba koniecznie sprawdzić ofertę możliwie największej liczby banków i pożyczkodawców, żeby znaleźć ofertę właśnie dla siebie.

WAŻNE: Żeby się dowiedzieć jakie oprocentowanie mogą Ci zaproponować banki i instytucje kredytowe musisz wysłać wniosek o pożyczkę.

W Lendo Polska możesz wystąpić o pożyczkę w wysokości od 1000 do 60 000 PLN.

Partnerzy współpracujący z Lendo Polska przeanalizują Twój wniosek, żeby zorientować się w Twojej sytuacji finansowej i ocenić Twoją przyszłą zdolność do spłaty pożyczki. Na tej podstawie określą, ile możesz pożyczyć i na jakich warunkach.

Zazwyczaj można obniżyć koszty pożyczki i kredytu stosując konsolidację wielu pożyczek w jedną.

Korzystając z pośrednictwa Lendo Polska możesz wystąpić z wnioskiem o pożyczkę w takiej wysokości, żeby pokryła obecne pożyczki i kredyty. Jeżeli partnerzy współpracujący z Lendo Polska zaoferują Ci pożyczkę w takiej wysokości, będziesz mógł samodzielnie spłacić stare pożyczki i kredyty.

W zależności od banków czy instytucji pożyczkowych czas oczekiwania na pieniądze może być różny.

Mniejsze kwoty są zazwyczaj dostępne szybciej.

Niektórzy z naszych partnerów oferują pożyczki osobom bez wiarygodności kredytowej, ale to oni przeprowadzają indywidualną ocenę każdego przypadku Klienta i Lendo Polska nie ma na to żadnego wpływu.

Możesz spłacić pożyczkę w dowolnym terminie.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o procesie spłaty i ewentualnych kosztach skontaktuj się bezpośrednio z pożyczkodawcą.

Możesz sam wybrać okres spłaty, od 3 miesięcy do 7 lat

 • Wybierz interesującą Cię kwotę oraz okres spłaty kredytu
 • Wypełnij kolejne pola wnioski
 • Po wysłaniu wniosku, zostaniesz poproszony o wpisanie na stronie otrzymanego kodu z sms
 • Po weryfikacji Twoich danych, nasi partnerzy złożą Tobie realną ofertę pożyczki/kredytu (pierwsze oferty są widoczne w ciągu kilku minut) maksymalnie do 24h
 • Spośród wszystkich ofert wybierz najlepszą, wedle własnych preferencji
 • Zostaniesz przekierowany na stronę pożyczkodawcy/kredytodawcy aby potwierdzić podane dane, zapoznać się z umową oraz sfinalizować wypłatę środków

Nasi partnerzy posiadają różne kryteria do przyznania pożyczki, natomiast głównymi warunkami są:

 • obywatelstwo polskie
 • ważny dowód osobisty
 • stały dochód
 • wiek od 18 do 80 lat
 • własny rachunek bankowy w banku zarejestrowanym na terenie polski
 • odpowiednia zdolność kredytowa
 • brak negatywnych wpisów w bazach BIK

Wystarczy, że wypełnisz wniosek a twój profil zostanie utworzony automatycznie. Będziesz mógł/mogła zalogować się do niego w dowolnym momencie poprzez kliknięcie przycisku "zaloguj się" na stronie głównej.