Co to jest ryzyko kredytowe?

Pojęcie ryzyka wpisane jest w charakter każdej działalności o charakterze komercyjnym. Nie inaczej jest w przypadku banków oraz firm pożyczkowych: w ich funkcjonowanie ściśle wpisane jest ryzyko kredytowe związane z przyznaniem każdego kredytu. Czym jednak jest samo ryzyko kredytowe? I jakie są rodzaje tego rodzaju ryzyka?

Ryzyko kredytowe – czym jest?

Ryzyko kredytowe jest pojęciem szerokim i posiadającym zastosowanie w przynajmniej kilku różnych kontekstach. W ujęciu ogólnym, za ryzyko kredytowe należy uznać ryzyko finansowe związane z działalnością instytucji w zakresie udzielanych przez nie kredytów oraz pożyczek.

Z czym związane jest ryzyko kredytowe?

Podejmując decyzję o przyznaniu kredytu, bank – w swoim interesie – będzie oceniał ryzyko udzielenia kredytu potencjalnemu kredytobiorcy. W tym kontekście ocenianie jest, jak duże będzie prawdopodobieństwo dokonywania regularnych spłat zobowiązania przez kredytobiorcę. Jeżeli bank uzna, że odzyskanie wierzytelności może napotykać przeszkody - kredyt nie zostanie udzielony. Jednak samo pojęcie ryzyka kredytowego ma szerszy zakres i może dotyczyć różnych perspektyw.

Rozróżniamy przede wszystkim dwa rodzaje ryzyka: 

 • Ryzyko aktywne (czynne) - to ryzyko związane z opóźnieniami w spłacie zobowiązań przez kredytobiorców. Pojęcie to dotyczy wszystkich części składowych kredytu, takich jak odsetki, marża, czy też prowizje. 
 • Ryzyko pasywne – związane jest bezpośrednio z ogólną płynnością finansową instytucji pożyczkowej. Ryzyko to uwzględnia np. sytuację, w której właściciele depozytów bankowych masowo wycofywaliby swoje środki (chociażby w dobie kryzysu gospodarczego), co doprowadziłoby do zaburzenia płynności finansowej banku i uniemożliwiłoby mu dalsze udzielanie kredytów.

W jaki sposób bank ocenia ryzyko?

Bank, przed przyznaniem kredytu, oceni zdolność kredytową wnioskodawcy – a tym samym oceni ryzyko kredytowe, z jakim wiąże się przyznanie mu pożyczki.

Na wiarygodność danego podmiotu wpływa bardzo wiele złożonych czynników: znaczenie ma nawet to, czy wnioskodawcą jest osoba fizyczna, przedsiębiorstwo posiadające osobowość prawną, czy też jest nim jednostka sektora publicznego. Jakie elementy mają wpływ na wiarygodność klienta?

Przedstawiamy najważniejsze z nich:

 • Dochodyzdolność kredytowa oceniana jest przede wszystkim ze względu na dochody wnioskodawcy. Oczywiście znaczenie ma też relacja wysokości dochodów do wysokości wnioskowanego kredytu. 
 • Ciągłość dochodów – istotna jest także ciągłość otrzymywania dochodów. O takiej ciągłości (bądź jej braku) może świadczyć np. rodzaj umowy, na podstawie której zatrudniony jest wnioskodawca (umowa o dzieło, czy może umowa o pracę), czy też regularność osiąganych przez niego dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 
 • Wiek wnioskodawcy – osoby w starszym wieku będą mniej wiarygodne kredytowo dla banku.
 • Historia kredytowa – za odmową udzielenia kredytu będzie przemawiała np. negatywna historia kredytowa klienta, odzwierciedlona chociażby w Biurze Informacji Gospodarczej czy w Biurze Informacji Kredytowej. 
 • Aktualne zobowiązania – istotna jest również ilość i wysokość aktualnych zobowiązań wnioskodawcy. Zbyt duża liczba kredytów i pożyczek może w negatywnym świetle postawić potencjalnego kredytobiorcę. 
 • Rodzaj kredytu – dla banku duże znaczenie w ocenie ryzyka będzie miał cel przyznania kredytu. Dla przykładu, potencjalnie ryzykowny może być np. kredyt inwestycyjny, bowiem jego spłata będzie ściśle uzależniona od sukcesu inwestycji, na którą zostałby przeznaczony.

Zabezpieczenie ryzyka

Bank może zmniejszyć ryzyko kredytowe poprzez obwarowanie kredytu dodatkowymi formami zabezpieczenia. Warunkiem przyznania kredytu osobie, której wiarygodność kredytowa będzie niższa, może być ustanowienie poręczyciela, ustanowienie zastawu, czy też zobowiązanie wnioskodawcy do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia.

Ochrona nie tylko banku!

Należy pamiętać, że badanie zdolności kredytowej i ocena ryzyka chroni nie tylko bank, ale też potencjalnego klienta, który może nie zdawać sobie sprawy ze swojej niezdolności do spłacania zobowiązania. Dzięki Lendo Polska możliwe jest otrzymanie kredytu, który będzie dobrze dopasowany do realnych możliwości kredytobiorcy.

Ryzyko kredytowe – dla zabezpieczenia interesów obu stron

Ocena ryzyka kredytowego jest istotnym elementem procedury kredytowej, która zabezpieczy instytucję przed przyznaniem kredytu podmiotowi niebędącemu w stanie spłacić swoich zobowiązań. Jednocześnie ocena ta jest również sygnałem dla potencjalnego kredytobiorcy, że z neutralnego punktu widzenia jego aktualna sytuacja finansowa nie wydaje się wystarczająca stabilna.

Często zadawane pytania & odpowiedzi

To nie Lendo Polska ustala wysokość oprocentowania tylko banki i instytucje pożyczkowe, z którymi Lendo Polska współpracuje.

Każdy bank oraz instytucja pożyczkowa rozpatruje Twój wniosek indywidualnie i zaproponuje Ci wysokość oprocentowania, opartą na analizie Twojej historii kredytowej, a także na wewnętrznych ocenach ryzyka związanego z Twoją zdolnością spłaty i ryzyka kredytowego ponoszonego przez banki i instytucje pożyczkowe.

Wysokość odsetek jest różna w zależności od banku i instytucji finansowej oraz tego, kto występuje o pożyczkę. Dlatego trzeba koniecznie sprawdzić ofertę możliwie największej liczby banków i pożyczkodawców, żeby znaleźć ofertę właśnie dla siebie.

WAŻNE: Żeby się dowiedzieć jakie oprocentowanie mogą Ci zaproponować banki i instytucje kredytowe musisz wysłać wniosek o pożyczkę.

W Lendo Polska możesz wystąpić o pożyczkę w wysokości od 1000 do 60 000 PLN.

Partnerzy współpracujący z Lendo Polska przeanalizują Twój wniosek, żeby zorientować się w Twojej sytuacji finansowej i ocenić Twoją przyszłą zdolność do spłaty pożyczki. Na tej podstawie określą, ile możesz pożyczyć i na jakich warunkach.

Zazwyczaj można obniżyć koszty pożyczki i kredytu stosując konsolidację wielu pożyczek w jedną.

Korzystając z pośrednictwa Lendo Polska możesz wystąpić z wnioskiem o pożyczkę w takiej wysokości, żeby pokryła obecne pożyczki i kredyty. Jeżeli partnerzy współpracujący z Lendo Polska zaoferują Ci pożyczkę w takiej wysokości, będziesz mógł samodzielnie spłacić stare pożyczki i kredyty.

W zależności od banków czy instytucji pożyczkowych czas oczekiwania na pieniądze może być różny.

Mniejsze kwoty są zazwyczaj dostępne szybciej.

Niektórzy z naszych partnerów oferują pożyczki osobom bez wiarygodności kredytowej, ale to oni przeprowadzają indywidualną ocenę każdego przypadku Klienta i Lendo Polska nie ma na to żadnego wpływu.

Możesz spłacić pożyczkę w dowolnym terminie.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o procesie spłaty i ewentualnych kosztach skontaktuj się bezpośrednio z pożyczkodawcą.

Możesz sam wybrać okres spłaty, od 3 miesięcy do 7 lat

 • Wybierz interesującą Cię kwotę oraz okres spłaty kredytu
 • Wypełnij kolejne pola wnioski
 • Po wysłaniu wniosku, zostaniesz poproszony o wpisanie na stronie otrzymanego kodu z sms
 • Po weryfikacji Twoich danych, nasi partnerzy złożą Tobie realną ofertę pożyczki/kredytu (pierwsze oferty są widoczne w ciągu kilku minut) maksymalnie do 24h
 • Spośród wszystkich ofert wybierz najlepszą, wedle własnych preferencji
 • Zostaniesz przekierowany na stronę pożyczkodawcy/kredytodawcy aby potwierdzić podane dane, zapoznać się z umową oraz sfinalizować wypłatę środków

Nasi partnerzy posiadają różne kryteria do przyznania pożyczki, natomiast głównymi warunkami są:

 • obywatelstwo polskie
 • ważny dowód osobisty
 • stały dochód
 • wiek od 18 do 80 lat
 • własny rachunek bankowy w banku zarejestrowanym na terenie polski
 • odpowiednia zdolność kredytowa
 • brak negatywnych wpisów w bazach BIK

Wystarczy, że wypełnisz wniosek a twój profil zostanie utworzony automatycznie. Będziesz mógł/mogła zalogować się do niego w dowolnym momencie poprzez kliknięcie przycisku "zaloguj się" na stronie głównej.